Anunț atribuire contract servicii audit financiar proiect ”Modernizarea,extinderea și dotarea UPU din cadru SJU Ialomita”

categorie 

anunțuri publice, licitații