Anunțuri publice


Începând cu 01.01.2020 noul site este cjialomita.ro
Aici veți găsi doar informațiile publicate până la 31.12.2019.

-------

 

Anunț atribuire contract servicii recrutare SC Infrastructura Drumuri si Poduri SA Ialomița
[ ... ]
Anunț pentru ocuparea a 4 posturi de auditori- ADI Ialomita
[ ... ]
Anunt atribuire Servicii de management de proiect pentru ”Reabilitarea și punerea în valoare a Monumentului Istoric Orașul de Floci”, Cod SMIS 117124
[ ... ]
Anunț de presă început proiect ”Modernizare DJ 306 limită județ Călărași-Albești-Andrășești-Gheorghe Doja-Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306-Reviga-Cocora-intersecție cu DJ 203E, DJ 203E intersecție cu DJ 102H-Cocora-limită județ
[ ... ]
Anunț publicitar vanzare prin licitație deschisă masa lemnoasa pe picior zona drumurilor județene
[ ... ]
Anunț achiziție directă Servicii de marketing si promovare proiect ”Reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură Conacul Bolomey”- cod SMIS 116932
  Anunț publicitate Caiet de sarcini marketing si promovare Draft contract Formulare 
Anunt atribuire contract servicii deszapezire drumuri judetene - lot 1
[ ... ]
Anunț de publicitate achiziție directă Servicii de elaborare studiu de oportunitate pentru concesionare bunuri proprietate publică a județului Ialomița
Anunț publicitate Caiet de sarcini Draft contract Formulare - format editabil
Anunț de atribuire contract de achiziție publică Servicii de dirigenție de șantier pentru proiectul ”Construire adăpost pescăresc pentru îmbunatățirea siguranței pescarilor”- cod SMIS 124406
[ ... ]
Anunț intenție elaborare hotărâre cu caracter normativ - stabilire taxe și tarife din competența Consiliului Județean Ialomița, pentru anul 2020
Proiect de hotărâre privind aprobare taxe si tarife din competența CJ Ialomița pe anul 2020

Pagini

categoria articolului 

anunțuri