Anunțuri publice

 

Republicare anunț de publicitate achiziție servicii de audit pentru proiectul ”Restaurare si conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae” cod SMIS 116941
Caiet de sarcini  Model Contract  Formulare   
Ecoaqua SA Călărași - Anunț privind obținere acord mediu pentru ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzată pentru aria de operare a operatorului regional în județele Călărași și Ialomița, în perioada 2014-2020”
[ ... ]
Anunt atribuire contract achizitie publica servicii publicitate proiect ”Construire adăpost pescăresc pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor”
[ ... ]
Anunț atribuire contract de achiziție publică servicii audit pentru proiectul ”Reabilitarea monumentului istoric și de arhitectura Conacul Bolmey” cod SMIS 116932
[ ... ]
Anunț de publicitate achiziție directă Servicii de management de proiect pentru proiectul Reabilitarea si punerea in valoare a monumentului istoric Orasul de Floci - cod SMIS 117124
Caiet de sarcini  Model contract  Diagrama gantt cu activitățile proiectului Formulare 
Anunț de publicitate achiziție directă servicii cu auditul pentru proiectul ”Reabilitarea și punerea în valoare a Monumentului Istoric Orașul de Floci ” - cod SMIS 117124
     Răspuns la solicitare de clarificări nr. 1    Caiet de sarcini  Mode contract  Diagrama gantt cu... Citește mai mult
Anunț de publicitate achiziție directă servicii de informare si publicitate pentru ”Reabilitarea si punerea in valoare a Monumentului istoric Orașul de Floci ”- cod SMIS 117124
Caiet de sarcini  Diagrama Gantt cu activitatile proiectului Model contract Formulare 
Anunț de publicitate achiziție directă servicii de informare si publicitate pentru obiectivul obiectivul de investitii: “Îmbunătățirea accesului populației din județele Prahova și Ialomița la servicii medicale de urgență”-Cod SMIS 125496
    Caiet de sarcini Draft contract  Formulare 
Anunț publicate achiziție directa servicii de informare si publicitate pentru obiectiv "Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județului Ialomița" Cod SMIS 125570
Caiet de sarcini Model contract  Formulare 
Anunț reluare procedura - achiziție directa servicii de informare si publicitate proiect ”Modernizarea, extinderea și dotarea Unității Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”- cod SMIS 119070
Caiet de sarcini Contract Formulare 

Pagini

categoria articolului 

anunțuri