Anunțuri publice


Începând cu 01.01.2020 noul site este cjialomita.ro
Aici veți găsi doar informațiile publicate până la 31.12.2019.

-------

 

Atribuire contract servicii informare si publicitate Biserica de lemn
[ ... ]
Anunț atribuire contract servicii recrutare SC Infrastructura Drumuri si Poduri SA Ialomița
[ ... ]
Anunț pentru ocuparea a 4 posturi de auditori- ADI Ialomita
[ ... ]
Anunt atribuire Servicii de management de proiect pentru ”Reabilitarea și punerea în valoare a Monumentului Istoric Orașul de Floci”, Cod SMIS 117124
[ ... ]
Anunț de presă început proiect ”Modernizare DJ 306 limită județ Călărași-Albești-Andrășești-Gheorghe Doja-Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306-Reviga-Cocora-intersecție cu DJ 203E, DJ 203E intersecție cu DJ 102H-Cocora-limită județ
[ ... ]
Anunț publicitar vanzare prin licitație deschisă masa lemnoasa pe picior zona drumurilor județene
[ ... ]
Anunț achiziție directă Servicii de marketing si promovare proiect ”Reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură Conacul Bolomey”- cod SMIS 116932
  Anunț publicitate Caiet de sarcini marketing si promovare Draft contract Formulare 
Anunt atribuire contract servicii deszapezire drumuri judetene - lot 1
[ ... ]
Anunț de publicitate achiziție directă Servicii de elaborare studiu de oportunitate pentru concesionare bunuri proprietate publică a județului Ialomița
Anunț publicitate Caiet de sarcini Draft contract Formulare - format editabil
Anunț de atribuire contract de achiziție publică Servicii de dirigenție de șantier pentru proiectul ”Construire adăpost pescăresc pentru îmbunatățirea siguranței pescarilor”- cod SMIS 124406
[ ... ]

Pagini

categoria articolului 

anunțuri