Anunțuri publice

 

Anunț de publicitate achiziție Servicii pentru Informare si Publicitate proiect ”Modernizare DJ 306 limita județ Călărași -Albești -Andrășești -Gheorghe Doja- Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306- Reviga – Cocora- ....
  Anunț publicitate     Caiet de sarcini    Contract cadru    Formulare 
Anunț de publicitate achiziție directă servicii de audit financiar proiect ”Modernizare DJ 306 limita județ Călărași -Albești -Andrășești -Gheorghe Doja- Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306- Reviga – Cocora- intersecție cu DJ 203
Anunț publicitate     Caiet de sarcini     Contract cadru     Forumlare
Anunț atribuire contract achiziție publică Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante - proiect Modernizare DJ 201 Buești Ivanești Ion Ghica Ciulnita-Cosambesti-Marculesti
[ ... ]
Anunț atribuire contract achiziție publică Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante - proiect cod SMIS 124406
[ ... ]
Anunț atribuire contract achiziție publică Servicii cu activități de marketing și promovare proiect cod SMIS 117124
[ ... ]
Anunț atribuire contract achiziție publica Servicii de informare și publicitate pentru proiect cod SMIS 117124
[ ... ]
Anunt publicitate achizitie directa intocmire Studiu Oportunitate
  Caiet de sarcini  Contract Formular oferta Formular - scrisoare inaintare Formular - informatii generale  
Raport final evaluare/selectie canditati in vedere reinnoirii mandatelor de membru in Consiliul de Administratie al SC Drumuri si Poduri SA
[ ... ]
Anunț de publicitate achiziție directă servicii de verificare proiect prin verificatori de proiect atestați pentru proiectul ” Restaurare și conservare Biserica de lemn Sf. Nicoale” cod SMIS 116941
Anunț publicitate Caiet de sarcini  Model contract  Formulare  Garantia de buna executie 
Anunț privind selecția dosarelor pentru reînnoire membrii in CA - SC Drumuri si Poduri SA
[ ... ]

Pagini

categoria articolului 

anunțuri