Anunțuri publice

 

Anunț achiziție publică servicii verificare proiect DJ 201 -”Modernizare DJ 201 Buesti - Ivanesti - Ion Ghica – Ciulnita – Cosambesti -Marculesti, km 57+000 - km 84+000”
Documentație achiziție servicii verificare
Anunț achiziție publică servicii verificare proiect Dj 201 - „Modernizare DJ 201 Tronsonul I DN2 Coșereni – Axintele – Orezu, Km 0+000 – Km 35+400”
Documentație achiziție servicii verificare
Anunt atribuire -servicii cu auditul pentru proiectul Reabilitarea si punerea in valoare a Monumentului istoric Orașul de Floci
[ ... ]
Acjiziziție - Servicii management de proiect pentru "Reabilitarea şi punerea în valoare a Monumentului Istoric Oraşul de Floci"
[ ... ]
Anunt atribuire contract de achizitie publica - Servicii de audit - proiect ”Restaurare si conservare Biserica de lemn Sf Nicolae”, cod SMIS 116941
[ ... ]
Anunt de publicitate achizitionare servicii de verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie pentru obiectivul - ”Construire adăpost pescăresc pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor”
Caiet sarcini , formulare, clauze contractuale
Servicii cu activităţile de marketing şi promovare - Reabilitarea şi punerea în valoare a Monumentului Istoric Oraşul de Floci
   
Anunt atribuire contract lucrari intretinere si reparatii drumuri judetene
[ ... ]
Achiziție servicii management proiect Orașul de Floci
[ ... ]
Achiziție servicii informare și publicitate Orașul de Floci
 

Pagini

categoria articolului 

anunțuri