Anunțuri publice


Începând cu 01.01.2020 noul site este cjialomita.ro
Aici veți găsi doar informațiile publicate până la 31.12.2019.

-------

 

Anunț intenție elaborare hotărâre cu caracter normativ - stabilire taxe și tarife din competența Consiliului Județean Ialomița, pentru anul 2020
Proiect de hotărâre privind aprobare taxe si tarife din competența CJ Ialomița pe anul 2020
Atribuire contract servicii verificare PT Biserica de lemn
[ ... ]
Atribuire contract servicii marketing si promovare Biserica de lemn
[ ... ]
Anunț achiziție directă Servicii de consultanță privind efectuarea ”Testului Investitorului Privat Prudent in economia de piata”.
Anunt achizite directa Caiet de sarcini Draft contract  Formulare - format editabil
Anunt atribuire contract servicii de audit și servicii fiscale proiect Modernizare DJ 306- cod SMIS 120110
[ ... ]
Anunț achiziție directă Servicii de recrutare prestate de o firmă specializată care va efectua procedura de selecție a candidaților pentru ocuparea a doua posturi vacante de administrator din cadrul C.A. al SC Infrastructură Drumuri și Poduri SA
[ ... ]
Anunț achiziție directă Servicii de recrutare prestate de o firmă specializată care va efectua procedura de selecție a candidaților pentru ocuparea unui post vacant de administrator din cadrul C.A. al SC Infrastructură Drumuri și Poduri SA
Anunț publicitate Caiet de sarcini Formulare  Formulare - format editabil Model contract
Anunț achiziție directă achiziționare Servicii de recrutare prestate de o firmă specializata care va efectua procedura de selecție a candidaților pentru ocuparea a doua posturi vacante de administrator din cadrul CA SC Drumuri si Poduri SA
Anunț publicitate Caiet de sarcini Formulare  Formulare - format editabil Model contract
Anunț de publicitate achiziționare Servicii de elaborare studiu de oportunitate pentru concesionare bunuri proprietatea publică a Județului Ialomița prin achiziție directă
Anunț publicitate  Caiet de sarcini Draft contract Formulare
Plan de selecție pentru desemnarea unui membru in Consiliul de Administrație al SC Infrastructură Drumuri și Poduri SA
Plan_selectie_membru_in_CA_SA_Infrastructura_Drumuri_si_Poduri_SA.pdf

Pagini

categoria articolului 

anunțuri