Anunțuri publice


Începând cu 01.01.2020 noul site este cjialomita.ro
Aici veți găsi doar informațiile publicate până la 31.12.2019.

-------

 

Raport final evaluare/selectie canditati in vedere reinnoirii mandatelor de membru in Consiliul de Administratie al SC Drumuri si Poduri SA
[ ... ]
Anunț de publicitate achiziție directă servicii de verificare proiect prin verificatori de proiect atestați pentru proiectul ” Restaurare și conservare Biserica de lemn Sf. Nicoale” cod SMIS 116941
Anunț publicitate Caiet de sarcini  Model contract  Formulare  Garantia de buna executie 
Anunț privind selecția dosarelor pentru reînnoire membrii in CA - SC Drumuri si Poduri SA
[ ... ]
Anunț de publicitate achiziție directă- Servicii de marketing si promovare proiect ”Restaurare si conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae” cod SMIS 116941
  Caiet de sarcini Model contract  Formulare Garantie de bună execuție
Anunț atribuire contract achiziție publică- Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante - proiect” Modernizare DJ 201 Tronson 1 DN2 Coșereni - Axintele - Orezu, km 0+000- km. 35+400”
[ ... ]
Anunț de publicitate achiziție directă servicii de informare și publicitate proiect ”Restaurare și conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae”, cod SMIS 116941
Anunț publicitate Caiet de sarcini  Formulare  Garantie de buna executie
Anunț achiziție directă achiziționare Servicii de verificare proiect prin verificatori de proiect atestați pentru proiectul ”Reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură Conacul Bolmey, cod SMIS 116932”
Anunț publicitate Caiet de sarcini  Draft Contract  Formulare 
Anunț achiziție directă Servicii de marketing și promovare proiect pentru proiectul ”Reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură Conacul Bolomey cod SMIS 116932 ”
Anunț de publicitate Caietul de sarcini Contract marketing și promovare obiectiv Formulare 
Anunț publicitar vanzare prin licitație masa lemnoasa zona de siguranța drumuri județene
[ ... ]
Anunt organizare concurs selectie auditor intern sector public în perioada 27 august -20 septembrie
Anunț_selectie_auditori interni sector public 27 august - 20 septembrie.pdf

Pagini

categoria articolului 

anunțuri