Metodologie de acordare a stimulentului financiar pentru copii nou născuți