Licitatii

 

Anunț publicitar vanzare prin licitație deschisă masa lemnoasa pe picior zona drumurilor județene
[ ... ]
Anunț achiziție directă Servicii de marketing si promovare proiect ”Reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură Conacul Bolomey”- cod SMIS 116932
  Anunț publicitate Caiet de sarcini marketing si promovare Draft contract Formulare 
Servicii de informare si publicitate
[ ... ]
Anunț de publicitate achiziție directă Servicii de elaborare studiu de oportunitate pentru concesionare bunuri proprietate publică a județului Ialomița
Anunț publicitate Caiet de sarcini Draft contract Formulare - format editabil
Anunț de atribuire contract de achiziție publică Servicii de dirigenție de șantier pentru proiectul ”Construire adăpost pescăresc pentru îmbunatățirea siguranței pescarilor”- cod SMIS 124406
[ ... ]
Anunț achiziție directă Servicii de consultanță privind efectuarea ”Testului Investitorului Privat Prudent in economia de piata”.
Anunt achizite directa Caiet de sarcini Draft contract  Formulare - format editabil
Anunț achiziție directă Servicii de recrutare prestate de o firmă specializată care va efectua procedura de selecție a candidaților pentru ocuparea unui post vacant de administrator din cadrul C.A. al SC Infrastructură Drumuri și Poduri SA
Anunț publicitate Caiet de sarcini Formulare  Formulare - format editabil Model contract
Anunț achiziție directă achiziționare Servicii de recrutare prestate de o firmă specializata care va efectua procedura de selecție a candidaților pentru ocuparea a doua posturi vacante de administrator din cadrul CA SC Drumuri si Poduri SA
Anunț publicitate Caiet de sarcini Formulare  Formulare - format editabil Model contract
Anunț publicitar privind vanzarea prin licitație a masei lemnoase pe picior din zona de siguranță a drumurilor județene proprietate publică a județului Ialomița
[ ... ]
Anunț achiziție directă achiziționare Servicii management de proiect pentru proiectul ”Reabilitarea și punerea în valoare a Monumentului Istoric Orașul de Floci , cod SMIS 117124”
Anunț achiziție directa Caiet de sarcini  Model contract  Diagrama gantt cu activitățile proiectului Formulare  

Pagini

 

categoria articolului 

anunțuri