Convocare ședință ordinară în data de 31.07.2019, ora 14,00

Comunicate, transparență decizională

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ,  se convoacă în ședință ordinară în data de 31.07.2019, ora 14,00 în sala de ședințe a Centrului Cultural  UNESCO „Ionel Perlea” Ialomița, având pe ordinea de zi:

 

I. Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței ordinare a Consiliului Județean Ialomița din 28.06.2019.

Proces verbal ședinta 28.06.2019

II. Discutarea și adoptarea următoarelor:

1. proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa, la trimestrul II, anul 2019;

proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa, la trimestrul II, anul 2019

avize comisii specialitate

2. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului județului Ialomița, pe anul 2019;

proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului județului Ialomița, pe anul 2019 

avize comisii specialitate

3. proiect de hotărâre privind acordarea stimulentelor financiare elevilor și cadrelor didactice cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare în cadrul  programului ”Premii de excelență pentru olimpicii ialomițeni din învățământul preuniversitar de stat, pentru anul școlar 2018-2019”;

proiect de hotărâre privind acordarea stimulentelor financiare elevilor și cadrelor didactice cu rezultate deosebite

avize comisii specialitate

 4. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomiţa  nr. 225/19.12.2017 privind aprobarea realizării proiectului „Modernizare DJ 306 limită judeţul  Călăraşi-Albeşti-Andrăşeşti-Gheorghe Doja-Crunţi intersecţie cu DJ 102H, DJ 102H intersecţie cu DJ 306 – Reviga-Cocora- intersecţie cu DJ 203E, DJ 203E intersecţie cu DJ 102H - Cocora-limită judeţ Buzău” şi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare;

proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomiţa nr. 225/19.12.2017 privind aprobarea realizării proiectului  -Modernizare DJ 306 limita județ Călărași -

avize comisii specialitate

5. proiect de hotărâre privind aprobarea realizării de către Direcţia Generala de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomița a proiectului „Pași spre viitor: 2 case tip familial și centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru copii și părinți” finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 și a cheltuielilor legate de proiect;

proiect de hotărâre privind aprobarea realizării de către Direcţia Generala de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomița a proiectului Pași spre viitor 

avize comisii specialitate

6. proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării masei lemnoase pe picior din zona de siguranță a unui număr de 10 drumuri județene;

proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării masei lemnoase pe picior din zona de siguranță a unui număr de 10 drumuri județene

avize comisii specialitate

7. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 86 din 05.09.2018 privind transmiterea unui tronson (str. Ţăndărei) din drumul județean DJ 212_ DN 21 – Chiscani - Mihai Bravu – Mihail Kogălniceanu - Fetești , aflat în domeniul public al Județului Ialomița și administrarea Consiliului Județean Ialomița, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Fetești;     

proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 86 din 05.09.2018 privind transmiterea unui tronson din drumul județean DJ 212_DN 21

avize comisii specialitate

8. proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Ialomița la ”Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019”.

proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Ialomița la ”Programul de stimulare a innoirii Parcului auto național 2017-2019

avize comisii specialitate

9. proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii și a acordului de parteneriat între Judeţul Ialomiţa și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița în vederea finanțării proiectelor în cadrul implementării Programului Județean de Dezvoltare Locală Ialomița 2019;

proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii și a acordului de parteneriat între Judeţul Ialomiţa și ADI Ialomița  

avize comisii specialitate

10. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 35 din 27.03.2019 privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Modernizare drum județean DJ201, Tronson Orezu (intersecție DJ201B)-Piersica-Bordușelu (ieșire localitate), km 35+400 - km 45+500”;

proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 35 din 27.03.2019

avize comisii specialitate

11. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 36 din 27.03.2019 privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții ‚,Modernizare drum județean DJ201, Tronson Orezu (intersecție DJ201B)- Piersica-Bordușelu (ieșire localitate), km 35+400 - km 45+500”.

proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 36 din 27.03.2019

avize comisii specialitate

 

       III. Diverse

           

      Ședința este publică.

 

 

 

PREŞEDINTE,

VICTOR  MORARU