Concursuri

 Dosar înscriere concurs

 Formular de inscriere

Adeverinta

 Declarație pe propria răspundere conform OUG 24/2008

Procedură desfășurare probă suplimentară

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent in cadrul Directiei Buget Finante - Compartiment Programare si Urmarire Venituri
[ ... ]
Anunt organizare concurs ocupare post consilier asistent - Compartiment Investitii Publice - Serviciul Investitii si Servicii Publice - Directia Investitii si Servicii Publice
Atribuții postului - consilier asistent
Rezultatul interviului la concursul de recrutare pentru ocupare a doua funcții publice vacante de execuție de consilier cls.I, grad profesional debutant din cadrul Directiei Investitii si Servicii Publice - Serviciul Management de Proiect
[ ... ]
Rezultat probă suplimentară testare competențe specifice tehnologia informației concurs ocupare post consilier asistent DBF
[ ... ]
Rezultat selecție dosare concurs ocupare funcție de conducere vacanta - director executiv, grad II- DISP
[ ... ]
Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocupare a doua funcții publice vacante de execuție de consilier clasa I, grad profesional debutant in cadrul DISP - Serv. Management de Proiect
[ ... ]
Rezultatul final la concursul de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent in cadrul Directiei Investitii si Servicii Publice - Serviciul Management de Proiect
[ ... ]
Rezultat interviu concurs ocupare post consilier asistent DISP - Serv. Management de Proiect
[ ... ]
Rezultat probă suplimentare testare competențe tehnologia informației la concursul pentru ocuparea funcției de execuție, consilier, debutant - DISP - Serviciul Management Proiect
[ ... ]
Rezultat selecție dosare concurs/examen promovare DCO
[ ... ]

Pagini

 

categoria articolului 

anunțuri