Concursuri


Începând cu 01.01.2020 noul site este cjialomita.ro
Aici veți găsi doar informațiile publicate până la 31.12.2019.

-------

 Dosar înscriere concurs

 Formular de inscriere

Adeverinta

 Declarație pe propria răspundere conform OUG 24/2008

Procedură desfășurare probă suplimentară

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție, clasa I, grad asistent în cadrul DCO -Centrul de Informatii pentru Cetateni
[ ... ]
Rezultate finale la concursul pentru ocuparea unei funcţii publice de executie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior, în cadrul Compartimentului Corp Control
[ ... ]
Rezultatul interviului la concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal - Compartimentului CSSIPS
[ ... ]
Rezultat probă suplimentare testare competențe tehnologia informatiei la concursul pentru ocuparea funcției de execuție, clasa I, grad asistent în cadrul DCO -Centrul de Informatii pentru Cetateni
[ ... ]
Anunt organizare concurs ocupare functie publica consilier principal -UJ Monitorizare Servicii Comunitare de Utilitati Publice
  Atributii post 
ADI Ialomita-Organizare concurs ocupare post consilier juridic
[ ... ]
Rezultat probă scrisă concurs ocupare post consilier principal Comp. Coord. Societati
[ ... ]
Rezultat probă concurs recrutare ocupare funcție consilier superior, Compartiment Corp Control
[ ... ]
Rezultat probă suplimentară testare competențe specifice tehnologia informației concurs ocupare post consilier principal Coordonare Societăți
[ ... ]
Rezultat probă suplimentare testare competențe tehnologia informatiei la concursul pentru ocuparea funcției de execuție, consilier superior -Corp Control
[ ... ]

Pagini

 

categoria articolului 

anunțuri