Concursuri

 Dosar înscriere concurs

 Formular de inscriere

Adeverinta

 Declarație pe propria răspundere conform OUG 24/2008

Procedură desfășurare probă suplimentară

Rezultate finale la concursul pentru promovare in grad profesional imediat superior celui detinut pentru functionarii publici din cadrul Directiei Coordonare Organizare
[ ... ]
Rezultatul interviului la concursul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut pentru functionarii publici din cadrul Directiei Coordonare Organizare
[ ... ]
Rezultate finale la concursul/examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut pentru un functionar public din cadrul Directiei Investitii si Servicii Publice
[ ... ]
Rezultate finale la concursul pentru promovare in grad profesional imediat superior celui detinut pentru functionarii publici din cadrul Directiei Achizitii si Patrimoniu
[ ... ]
Rezultatul probei suplimentare de testarea competentelor specifice in domeniul IT - concurs - ocupare functie publica de conducere vacanta de director executiv, gradul II - Directia Investitii si Servicii Publice
[ ... ]
Rezultatul interviului la concursul pentru promovare in grad profesional imediat superior celui detinut pentru un functionar public din cadrul Directiei Investitii si Servicii Publice
[ ... ]
Rezultatul interviului la concursul pentru promovare in grad profesional imediat superior celui detinut pentrtu functionarii publici din cadrul Directiei Achizitii si Patrimoniu
[ ... ]
Rezultate finale concurs/examen promovare grad profesional DBF
[ ... ]
Rezultat selecție dosare concurs recrutare ocupare funcție publică consilier principal DISP - Comp. Investiții
[ ... ]
Rezultat interviu concurs/examen promovare in grad profesional - DBF
[ ... ]

Pagini

 

categoria articolului 

anunțuri