Concursuri

 Dosar înscriere concurs

 Formular de inscriere

 Declarație pe propria răspundere conform OUG 24/2008

Anunț concursuri recrutare Direcția Investiții și Servicii Publice
[ ... ]
Anunț concurs recrutare Compartiment Resurse Umane
 
Anunț suspendare concurs șef serviciu--Serviciul Investiții și Servicii Publice
[ ... ]
Rezultat final concurs post manger Centrul Conservare Ialomita
[ ... ]
Anunţ organizare concurs șef serviciu în cadrul Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice
Anunţ organizare concurs Anunţ AJOFM
Rezultatul interviului de susţinere a proiectelor de management la concursul de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa
[ ... ]
Rezultatul privind analiza proiectelor de management la concursul de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița
[ ... ]
Anunț concurs/examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate
concurs/examen de promovare
Anunț organizare examen de promovare în treapta profesională imediat superioară pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate
Examen de promovare în treapta profesională imediat superioară pentru personalul contractual
Anunț public - Concurs de proiecte de management pentru Centrul Județean pentru Conservare și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița
Regulament concurs Caiet de obiective si anexe

Pagini

 

categoria articolului 

anunțuri