Concursuri

 Dosar înscriere concurs

 Formular de inscriere

Adeverinta

 Declarație pe propria răspundere conform OUG 24/2008

Procedură desfășurare probă suplimentară

Anunț concurs ocupare post consilier principal - Serviciu Management Proiect
Atribuții consilier principal
Rezultat selecție dosare concurs ocupare post consilier superior - Comp. Coordonare Societăți, Servicii și Instituții Publice Subordonate
[ ... ]
Rezultat selecție dosare concurs ocupare post consilier principal - Comp. Coordonare Societăți, Servicii și Instituții Publice Subordonate
[ ... ]
Rezultat selecție dosare concurs ocupare post consilier asistent Comp Coordonare Societati , Servicii si Instituții Publice Subordonate
 
Rezultate finale concurs ocupare functie publica de executie consilier asistent, Comp. Corp Control
[ ... ]
Rezultate finale concurs ocupare funcție vacanta de executie de consilier asistent DATU - Comp. Monitorizare si Control
[ ... ]
Rezultatul interviului la concursul pentru ocuparea unei functii publice vacante de executie de consilier, grad profesional asistent, in cadrul Directiei Amenajarea Teritoriului si Urbanism - Compartimentul Monitorizare si Control
[ ... ]
Rezultat proba scrisă concurs ocupare funcție publica de execuție consilier asistent - Compartiment Corp Control
[ ... ]
Rezultat proba suplimentară de testare competențe specifice în domeniul tehnologiei la concursul pentru ocuparea postului de consilier, asistent - Comp. Corp Control
[ ... ]
Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice vacante de execuţie de consilier, grad profesional asistent, în cadrul Direcţiei Amenajarea Teritoriului şi Urbanism - Compartimentul Monitorizare şi Control
[ ... ]

Pagini

 

categoria articolului 

anunțuri