Concursuri

 Dosar înscriere concurs

 Formular de inscriere

Adeverinta

 Declarație pe propria răspundere conform OUG 24/2008

Procedură desfășurare probă suplimentară

Rezultat interviu concurs recrutare pentru ocupare funcție publică de execuție consilier asistent, DBF
[ ... ]
Rezultat probă suplimentare testare competențe tehnologia informatiei la concursul pentru ocuparea funcției de execuție, clasa I, grad debutant în cadrul Direcției Buget Finanțe
 
Rezultat interviu concurs ocupare post consilier principal DBF
[ ... ]
Rezultat probă suplimentară de testare competențe specifice in domeniul tehnologie informației la concursul organizat pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de consilier , principal -DBF
[ ... ]
Rezultat probă scrisa concurs ocupare funcție executie vacanta consilier principal DBF
[ ... ]
Rezultat probă scrisă concurs recrutare ocupare funcții publice de execuție de consilier , clasa I, grad asistent în cadrul Direcției Buget Finanțe
[ ... ]
Rezultate finale concurs ocuparea a doua funcții contractuale de execuție vacante de șofer - DAP
[ ... ]
Rezultat probă suplimentară de testare competențe specifice in domeniul tehnologie informației la concursul organizat pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de consilier , asistent -DBF
[ ... ]
Rezultatul probei suplimentare de testare a competentelor specifice in domeniul IT - concurs - consilier, clasa I, grad profesional principal - Directia Buget Finante - Compartiment Buget Contabilitate
[ ... ]
Anunț organizare concurs ocupare funcție publică consilier asistent, Serv. Management de Proiect
  Atribuții consilier asistent

Pagini

 

categoria articolului 

anunțuri