Licitatii

 

Anunţ achiziţie publică Servicii organizare evenimente în cadrul proiectului ”Implementarea Cadrului Comun de Autoevaluare- Garanția unei administrații eficiente în slujba cetățeanului ”- cod SIPOCA 68
Model Contract Specificații tehnice Formulare
Anunţ achiziţie publică Servicii organizare evenimente în cadrul proiectului ”Implementarea Cadrului Comun de Autoevaluare- Garanția unei administrații eficiente în slujba cetățeanului ”- cod SIPOCA 68
          Model contract Specificaţii tehnice Formulare
Anunţ participare negociere directă - arendare teren - 33.2041 ha (Vlădeni - Modulul 3)
[ ... ]
Anunț achiziție directă achiziție servicii instruire în cadrul proiectului ”Implementarea Cadrului Comun de Autoevaluare- Garanția unei administrații eficiente în slujba cetățeanului ”- cod SIPOCA 68
Model Contract Specificații tehnice Formulare
Anunț de participare achiziționare servicii de paza
Caiet de sarcini Caiet de sarcini - obiectiv CMJ Caiet de sarcini - obiectiv Alexeni Fisa de date Contract paza Contract de paza - lot... Citește mai mult
Achizitie directa servicii audit proiect SMIS 114075
   
servicii de elaborare studiu de oportunitate pentru exploatarea tehnică şi comercială parc solar fotovoltaic “Ialomiţa 1” şi întocmire caiet de sarcini pentru concesionare/închiriere
ref_nec_op_parc_fotovoltaic_pag_1.pdfref_nec_op_parc_fotovoltaic_pag_2.pdf
Anunț publicitar privind arendare prin licitație deschisă a unei suprafețe de 33,2041 ha teren cu destinație agricolă - extravilanul Vlădeni
[ ... ]
Anunț achiziție directă echipamente și licențe pentru echipa de management in cadrul proiectului ”Implementarea Cadrului Comun de Autoevaluare - Garanția unei administrații eficiente în slujba cetățeanului ” cod SIPOCA 68
Contract furnizare echipamente și licențe Formular nr. 1 Formular nr. 2 Formular nr. 3 Specificații tehnice echipamente și licențe
Anunț achiziție directă materiale consumabile in cadrul proiectului ”Implementarea Cadrului Comun de Autoevaluare - Garanția unei administrații eficiente în slujba cetățeanului ” cod SIPOCA 68
Contract furnizare materiale consumabile Formular nr. 1 Formular nr. 2 Formular nr. 3 Specificații tehnice materiale consumabile  

Pagini

 

categoria articolului 

anunțuri