Licitatii


Începând cu 01.01.2020 noul site este cjialomita.ro
Aici veți găsi doar informațiile publicate până la 31.12.2019.

-------

 

Anunț publicitar privind arendare prin licitație deschisă a unei suprafețe de 33,2041 ha teren cu destinație agricolă - extravilanul Vlădeni
[ ... ]
Anunț achiziție directă echipamente și licențe pentru echipa de management in cadrul proiectului ”Implementarea Cadrului Comun de Autoevaluare - Garanția unei administrații eficiente în slujba cetățeanului ” cod SIPOCA 68
Contract furnizare echipamente și licențe Formular nr. 1 Formular nr. 2 Formular nr. 3 Specificații tehnice echipamente și licențe
Anunț achiziție directă materiale consumabile in cadrul proiectului ”Implementarea Cadrului Comun de Autoevaluare - Garanția unei administrații eficiente în slujba cetățeanului ” cod SIPOCA 68
Contract furnizare materiale consumabile Formular nr. 1 Formular nr. 2 Formular nr. 3 Specificații tehnice materiale consumabile  
Anunț amânare licitație deschisă arendare teren cu destinație agricolă 718,2081 ha
[ ... ]
Anunț publicitar licitație deschisă arendare teren cu destinație agricolă 718,2081 ha
[ ... ]
Anunț public achiziție directa servicii de dirigenție șantier urmărire lucrări Pod peste raul Prahova la Dridu km. 52+759
  Caiet de sarcini Draft contract Formulare oferta
Anunț achiziție directă servicii elaborare documentației tehnico- economice si asistenta tehnica ”Asigurarea secțiunii optime de scurgere a apelor în zona podului DJ 201 B km 0+930 Ciochina”
notarepublicanunt.pdf Caiet de sarcini
Anunț de participare achiziționare servicii dirigenție de șantier lucrări reparații garaje C.J. Ialomița
Caiet de sarcini Formular ofertă
Anunț participare achiziționare lucrări de reparații garaje Consiliul Județean Ialomița
Model contract Caiet de sarcini Formular oferta
Lucrari reparatii garaje CJ Ialomita
[ ... ]

Pagini

 

categoria articolului 

anunțuri