Anunț achiziție directă achiziționare Servicii de recrutare prestate de o firmă specializata care va efectua procedura de selecție a candidaților pentru ocuparea a doua posturi vacante de administrator din cadrul CA SC Drumuri si Poduri SA

Published by claudia on Mar, 05/11/2019 - 15:26