Anunț achiziție directă Servicii de recrutare prestate de o firmă specializată care va efectua procedura de selecție a candidaților pentru ocuparea unui post vacant de administrator din cadrul C.A. al SC Infrastructură Drumuri și Poduri SA

Published by claudia on Mar, 05/11/2019 - 15:31