Anunț atribuire contracte de finanţare nerambursabilă de la bugetul propriu al județului pentru activităţi sportive din cadrul programului sportiv ”Promovarea sportului de performanță” - 2019/2020

 

Județul Ialomița prin Consiliul Județean Ialomița aduce la cunoștință publică intenția de atribuire de contracte de finanţare nerambursabilă de la bugetul propriu pentru activităţi sportive din cadrul programului sportiv de utilitate publică ”Promovarea sportului de performanță”, prevăzut de Ordinul MTS nr. 664/2018, în sezonul competițional sportiv intern 2019-2020.

Categoriile de acţiuni care constituie activitatea sportivă din cadrul unui program sportiv sunt: acţiunile de pregătire sportivă, competiţiile sportive şi alte acţiuni sportive, denumite împreună acţiuni sportive.

Pentru a putea participa la procedura privind atribuirea contractelor de finanțare pentru programe sportive, solicitanții trebuie să fie structuri sportive, înființate pe raza Județului Ialomița, constituite ca persoane juridice deținătoare ale certificatului de identitate sportivă, cărora le-a fost atribuit număr de înregistrare în Registrul sportiv, sau alte entitati stabilite prin legislatia în vigoare, care participă la acțiuni (etape) sportive organizate în cadrul unui sezon competițional intern, indiferent de ramura sportivă. și care depune o propunere de proiect cu relevanţă pentru judeţul Ialomiţa. Finanțarea de la bugetul județean nu se acordă pentru structuri sportive care obtin venituri mai mari de 20% din bugetul propriu, din vanzarea de bilete/abonamente la evenimente sportive, de materiale promotionale sau alte asemenea.

Sumele totale alocate, sunt cele aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 42 din 24.04.2019 privind aprobarea bugetului general al județului Ialomița pe anul 2019  și nr 52 din 24.04.2019 privind aprobarea Ghidului solicitantului finanțǎrilor ȋn cadrul programului sportiv de utilitate publică ”Promovarea sportului de performanță”, în sezonul competițional sportiv intern 2019-2020, după cum urmează:

  • pentru anul 2019, suma de 1 700 000 lei;
  • pentru anul 2020, suma de 1 700 000 lei.

Acţiunile eligibile trebuie să se deruleze conform specificaţiilor din Ghidul Solicitantului privind finanţarea din fonduri publice alocate din bugetul județului Ialomița a  cererilor depuse în cadrul programului sportiv de utilitate publică ”Promovarea sportului de performanță”, în sezonul competițional sportiv intern 2019-2020, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 52 din 24.04.2019 şi din Contractul de finanţare nerambursabilă încheiat între autoritatea finanţatoare şi beneficiari.

Termenul limită de depunere a proiectelor sportive pentru care se solicită finanțare nerambursabilă de la bugetul județului Ialomița este 10 iunie  2019 ora 16,00, la registratura autorității finanțatoare.

Proiectele depuse vor fi selectate și evaluate în perioada 11.06.2019, ora 09:00 – 20.06.2019, ora 16:00 .   

Finanţarea programelor aprobate se va efectua conform Ghidul Solicitantului privind finanţarea din fonduri publice alocate din bugetul județului Ialomița a  cererilor depuse în cadrul programului sportiv de utilitate publică ”Promovarea sportului de performanță”, în sezonul competițional sportiv intern 2019-2020.

Documentaţia pentru elaborarea propunerii de proiect (ghidul și formularele) precum şi informaţii suplimentare se pot obţine de la Direcția Coordonare Organizare, Compartimentul Parteneriate instituționale și colaborare cu societatea civilă din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița, cam. 42, tel. 0243.230.200, int. 236, site-ul www.cicnet.ro. Persoană de contact : Buzu Creola-Daniela - consilier.

 

categorie 

anunțuri publice