Anunț din 22.01.2009

22.01.2009

            În baza prevederilor art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică şi art.48 alin.1 şi 3 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Ialomiţa, adoptat prin Hotărârea nr.52 din 29.08.2008, Consiliul Judeţean Ialomiţa aduce la cunoştinţă publică anunţul de intenţie referitor la elaborarea proiectului de hotărâre cu caracter normativ privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Ialomiţa.

            Proiectul de hotărâre însoţit de expunerea de motive şi raportul direcţiei de specialitate pot fi consultate la Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni al Consiliului Judeţean Ialomiţa şi pe site -ul www.cicnet.ro, începând cu data de 22.01.2009.

            Cei interesaţi pot prezenta, în scris şi în termen de 10 zile de la publicarea prezentului anunţ, propuneri, sugestii şi opinii cu caracter de recomandare, la Consiliul Judeţean Ialomiţa – doamnei Nicoleta Niculescu – persoană responsabilă de relaţia cu societatea civilă.

 

Constantin STOENESCU

Secretar  al judeţului Ialomiţa,

 

categorie 

anunțuri publice