Anunt de intentie 05.10.2012

 

 

PROIECT

HOTĂRÂRE

privind constituirea şi recunoaşterea unor drepturi de superficie, uz şi servitute, asupra unor terenuri proprietate privată a judetului Ialomita în favoarea S.C. Ialomiţa Power S.R.L.

 

Anexa nr. 1      Anexa nr. 2

 

- Expunere de motive

- Raportul Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu

 

categorie 

anunțuri publice, dezbateri publice, 2012