Anunț participare atribuire de contracte de finanţare nerambursabilă de la bugetul propriu pentru proiecte şi acţiuni, cu potrivit Legii nr. 350/2005

 

ANUNȚ DE PARTICIPARE 

Județul Ialomița prin Consiliul Județean Ialomița aduce la cunoștință publică intenția de atribuire de contracte de finanţare nerambursabilă de la bugetul propriu pentru proiecte şi acţiuni în conformitate cu programul anual pentru anul 2018,

potrivit Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

 

  1. Reglementǎrile legale privind acordarea de finanțare nerambursabilǎ:
  • Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
  • Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 42 din 24.04.2019 privind aprobarea bugetului general al județului Ialomița pe anul 2019;
  • Ghidul privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate din bugetul județului Ialomița pentru activități nonprofit de interes general pentru anul 2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 51 din 24.04.2019.
  1. Solicitanții pot fi: persoană juridică fără scop patrimonial, respectiv asociație sau fundație constituită conform legii – sau culte religioase recunoscute conform legii, cu sediul social sau filială în județul Ialomița, care depune o propunere de proiect cu relevanţă şi aplicabilitate în judeţul Ialomiţa.

Finanțarea solicitată Consiliului Județean Ialomița pentru susținerea proiectului sau unei/unor activități din cadrul proiectului nu trebuie să depășească 30% din valoarea alocată domeniului în care se încadrează proiectul propus, iar contribuția solicitantului pentru cheltuielile presupuse de realizare a proiectului vor fi în procent de minimum 10% din valoarea cheltuielilor eligibile.

  1. Bugetul programului: bugetul alocat programului este stabilit prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr 42/24.04.2019 privind aprobarea bugetului general al județului Ialomița pe anul 2019.

Suma de 1500000 lei, aprobată pentru anul 2019, este repartizată conform Programului anual al finanțărilor nerambursabile, pe următoarele domenii:

Sănătate și educație antidrog:  300 000 lei

Educație:                                   300.000 lei

Culte/religie:                              300.000 lei

Sportul pentru toți:                    300.000 lei

Protecția mediului:                    300.000 lei

  1. Durata programului: anul 2019
  2. Termenul limită de depunere a proiectelor pentru care se solicită finanțare nerambursabilă de la bugetul județului Ialomița este 10 iunie 2019 ora 16:00, la registratura autorității finanțatoare.
  3. Perioada de selecție și evaluare a proiectelor: 11.06.2019, ora 09:00 – 20.06.2019, ora 16:00.

Anunțul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României, partea a VI-a nr. 70 din 09.05.2019 conform Legii nr. 350/2005, art. 16.

 

categorie 

anunțuri publice