Anunț publicitar arendare teren cu destinatie agricola - extravilanul comunei Giurgeni

categorie 

anunțuri publice, licitații