Anunț publicitar privind arendarea prin licitație deschisă a unei suprafețe de 644,1755 ha teren cu destinație agricolă

categorie 

anunțuri publice