Anunț publicitar privind închirierea prin licitație deschisă a unei suprafețe de 1592,0068 ha teren cu destinație agricolă TDA- categorie de folosință neproductiv

categorie 

anunțuri publice