Lansarea proiectului Creşterea eficienţei serviciilor publice din judeţul Ialomiţa prin profesionalizarea personalului administrativ (cod SMIS 22798)

 

Judeţul Ialomiţa, în calitate de beneficiar, reprezentat de Consiliul Judeţean Ialomiţa, a organizat lansarea proiectului cu finanţare europeană nerambursabilă Creşterea eficienţei serviciilor publice din judeţul Ialomiţa prin profesionalizarea personalului administrativ”, cod SMIS 22798.

 

Proiectul, cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013, are o valoare totală eligibilă (fără TVA) de 1.097.000,00 lei, din care: 932.450,00 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European, 142.610,00 lei - valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional şi 21.940,00 lei – cofinanţarea eligibilă a beneficiarului.

 

Obiectivul general şi scopul proiectului vizează dezvoltarea capacităţii administrative prin abordarea practicilor performante de management public,coroborate cu investiţia în capitalul uman, îmbunătăţirea cunoştinţelor şi abilităţilor profesionale ale personalului din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa şi al instituţiilor din subordine prin derularea unor programe personalizate de instruire, care să asigure eficiență sporită, creşterea calităţii actului administrativ şi promovarea performanţei în administraţia publică judeţeană, la standarde europene.

 

Grupul ţintă al proiectului este format din funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa şi o parte din personalul instituţiilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa: Muzeul Judeţean Ialomiţa, Muzeul Agriculturii Slobozia, Biblioteca Judeţeană „Ştefan Bănulescu” Ialomiţa, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa, Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa, Centrul de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi.

 

Între principalele activităţi ale proiectului se înscrie şi lansarea oficială a acestuia, desfăşurată în ziua de 1 noiembrie 2013, ora 10,00, la sala de festivităţi a Centrului Cultural UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa din municipiul Slobozia, în prezenţa a peste 130 de participanţi, majoritatea fiind potenţiali beneficiari ai sesiunilor de instruire prevăzute în proiect.

Am fost onoraţi să participe la această activitate oficialităţi din administraţia publică de la nivel central şi judeţean: doamna CARMEN-ELENA DOBROTĂ, director al Direcţiei pentru Dezvoltarea Capacităţii Administrative din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, VASILE SILVIAN CIUPERCĂ, preşedinte, ŞTEFAN MUŞOIU, vicepreşedinte, IOAN MARTIN, vicepreşedinte la Consiliul Judeţean Ialomiţa, ADRIAN IONESCU, secretarul judeţului Ialomiţa, GIGI PETRE, prefect şi MARIN CONSTANTIN, subprefect.

Au rostit alocuţiuni doamna director Carmen-Elena DOBROTĂ, domnul Gigi PETRE, prefectul judeţului Ialomiţa şi domnul Vasile Silvian CIUPERCĂ, preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, care au relevat importanţa, necesitatea şi oportunităţile create de accesarea unui asemenea proiect cu finanţare europeană nerambursabilă, prin care să se asigure creşterea competenţelor profesionale ale personalului dintr-un segment important al administraţiei publice judeţene, sporirea calităţii şi eficienţei în serviciul public oferit cetăţenilor, compatibilizarea activităţii cu normele, procedurile şi standardele europene.

Domnul Ilie CIOACĂ, manager de proiect, a prezentat auditorului aspectele relevante ale implementării proiectului, importanţa atingerii indicatorilor cantitativi, calitativi şi de impact prevăzuţi în contractul de finanţare nerambursabilă nr. 390/2013 încheiat între Autoritatea de Management Dezvoltarea Capacităţii Adminstrative şi judeţul Ialomiţa, prin Consiliul Judeţean Ialomiţa, echipa de implementare stabilită prin dispoziţia nr. 86 /18.07.2013,emisă de preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa : CIOACĂ ILIE, manager de proiect, VÂLCAN CEZAR GHEORGHE, asistent manager de proiect, MOROIANU MIHAELA, responsabil financiar, DIMACHE SILVIA PETRUŢA, asistent financiar, MARIN ROXANA HERMINA, responsabil tehnic-organizare cursuri (1), BUCIU CRETY, responsabil tehnic-organizare cursuri (2), PANŢURU VERONICA, responsabil vizibilitate, STOICA RODICA, responsabil achiziţii.

După lansarea oficială a proiectului „Creşterea eficienţei serviciilor publice din judeţul Ialomiţa prin profesionalizarea personalului administrativ”, cod SMIS 22798 a avut loc o conferinţă de presă, cu participarea reprezentanţilor mass-media locale.

 

 

categorie 

anunțuri publice, 2014, smis-22798