Anunț concurs recrutare pentru ocuparea unui post vacant- funcție publică de conducere de Arhitect șef, gradul II, în cadrul Direcției Amenajarea Teritoriului și Urbanism

 

 

,,Consiliul Judeţean Ialomiţa cu sediul în Piaţa Revoluţiei nr. 1, Slobozia, judeţul Ialomiţa, în baza Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, prin Agenția Națională a Funcționarilor Publici, organizează în data de 05.04.2019 (proba scrisă) concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant, funcţia publică de conducere de Arhitect șef, gradul  II,  în cadrul Direcției Amenajarea Teritoriului și Urbanism.

Pentru mai multe amănunte vă rugăm să consultați : http://www.anfp.gov.ro/Concurs/131101

 

 

 

categorie 

concursuri