Anunt din 18.09.2012

Nr.  6288/18.09.2012

 

A N U N T

 

In conformitate cu prevederile art. 90 alin. (1) si alin. (7) din Legea nr. 188/1999 privind  Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 149 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul  Judeţean Ialomiţa, cu sediul în Piaţa Revoluţiei, nr. 1, Slobozia, judetul Ialomiţa, anunţă ocuparea prin transfer la cerere a funcţiei publice de execuţie:

1. Denumirea postului : consilier, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu – Compartimentul Patrimoniu Public şi Privat.

2. Condiţii de ocupare a postului: transfer la cerere de la o altă autoritate sau instituţie publică din administraţia publică locală.

3. Condiţii pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul:

Condiţii generale:

-să fie funcţionar public, clasa I, grad profesional principal;

-să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

Condiţii specifice:

-să aibă studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă ;

-să aibă cunoştinţe de operare pe calculator - nivel mediu.

-să aibă cunoştinţe de limba engleză citit, scris şi vorbit - nivel mediu.

Funcţionarii publici interesaţi vor depune cererile de transfer, însotite de un curriculum vitae în format european, în termen de 20 de zile de la publicarea anunţului, la sediul instituţiei.

În situaţia în care sunt depuse  mai  multe cereri de transfer selecţia se face pe bază de interviu în data de 19.10.2012, orele 10,00 la sediul instituţiei.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Consiliul Judeţean Ialomiţa,  telefon 0243/230200.

 

PREŞEDINTE,

Vasile Silvian CIUPERCĂ

categorie 

concursuri