Anunț din 24.07.2012

 

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionării unui teren agricol proprietatea privată a judeţului Ialomiţa situat în extravilanul comunei Gura Ialomiţei

Documentaţia de atribuire a contractului de concesiune de terenuri

 

fisiere: 

categoria articolului 

transparență decizională