Anunț elaborare hotărâre cu caracter normativ

         În baza prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică şi art.54 alin.1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Ialomiţa, adoptat prin Hotărârea nr.3 din 19.01.2017, cu modificările ulterioare, Consiliul Judeţean Ialomiţa aduce la cunoştinţă publică anunţul de intenţie referitor la elaborarea proiectului de hotărâre cu caracter normativ privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului propriu al judeţului Ialomiţa şi a situaţiilor financiare pe anul 2017.

          Cei interesaţi pot prezenta, în scris şi în termen de 10 zile de la publicarea prezentului anunţ, propuneri, sugestii şi opinii cu caracter de recomandare, la Consiliul Judeţean Ialomiţa – doamnei Nicoleta Niculescu – persoană responsabilă de relaţia cu societatea civilă.

 

Proiect de hotărâre cu caracter normativ privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului propriu al judeţului Ialomița

 

categoria articolului 

Comunicate, transparență decizională