Anunț organizare concurs ocupare funcție publică referent specialitate , clasa II, grad principal