Anunț organizare concurs ocupare post funcție publica de conducere, Sef Serviciu- DISP