Anunț organizare concurs ocupare un post funcţie publică de consilier principal - DISP