Anunț organizare concurs ocupare un post funcţie publică de consilier superior - DISP