Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județului Ialomița

Descrierea pe scurt a proiectului:

„Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județului Ialomița”

Parteneriatul format din Ministerul Sănătații în calitate de lider și Unitatea Administrativ Teritorială Județul Ialomița, Spitalul Județean de Urgență Slobozia, Spitalul Municipal "Anghel Saligny" Fetești și Spitalul Orășenesc Țăndărei, derulează începând cu 17.12.2018 proiectul cu titlul "Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județului Ialomița”, COD SMIS 125570, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, în baza Contractului de Finanțare nr. 3633/17.12.2018, încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice  în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014 - 2020 și Agenția pentru Dezvoltarea Regională Sud Muntenia în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea infrastructurii sanitare, prin investiţii în dotări sau lucrări necesare infrastructurilor sanitare, care contribuie la dezvoltarea operaționalității la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate publică și îmbunătăţind accesul la serviciile medicale de calitate. Prin proiect se urmărește modernizarea și tehnologizarea la nivel European a infrastructurilor sanitare deficitare, care utilizează în continuare aparatura uzată fizic și moral, prin achiziția de echipamente noi și eficiente, ce aduc atât o creștere calitativă a serviciilor oferite, cât și o creștere cantitativă a numărului de persoane beneficiari de servicii medicale, îmbunătățind starea de sănătate publică la nivel național, regional și local.

Obiective specifice ale proiectului:

  1. Creșterea numărului de beneficiari de infrastructură medicală dotată ( pentru servicii medicale comunitare și ambulatorii).
  2. Dotarea infrastructurii ambulatoriilor (inclusiv cu echipamente și dispozitive medicale destinate secțiilor suport care deservesc ambulatoriile).
  3. Îmbunătațirea accesului la servicii medicale a persoanelor din regiunea de implementare prin creșterea stării de sănătate publică.

 Proiectul se implementează în localitățile Slobozia, Țăndărei și Fetești,  Județul Ialomița.

Rezultate:

  1. Un număr crescut de persoane care beneficiază de serviciile medicale desfășurate în unitățile dotate.
  2. Dotarea ambulatoriilor din cadrul Regiunii de Dezvoltare cu aparatură medicală de specialitate.
  3. Creșterea numărului de persoane care beneficiază de acces la servicii medicale de tip ambulatoriu, în cadrul Regiunii

Valoarea totală a proiectului este de 7.263.647,44 lei, din care: valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR (70%) -5.084.553,22 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național (28%)-2.033.821,20 lei,  valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului (2%) -145.273,02 lei

Data de începere a proiectului: 01/01/2014.

Data finalizării proiectului: 31/12/2019.

Perioada de implementare: 72 luni

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Nume persoane contact:

VICTOR  MORARU - Președinte al Consiliului Județean Ialomița

Luiza Gheorghe - Consilier - Consiliul Județean Ialomița

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,

vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

 Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanțat din Fondul Europeană de Dezvoltare Regională

prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

www.inforegio.ro         facebook.com/inforegio.ro

categoria articolului 

Regio 2014-2020