Auditul proiectului

 

Raportul constatărilor factuale referitor la Cererea de Rambursare nr.1 (decembrie 2013);

Raportul de audit  privind Raportul tehnic de progres trimestrial R1 nr.1 (ianuarie 2014);

Raportul constatărilor factuale referitor la Cererea de Rambursare nr.2 ( aprilie 2014);

 

 

categoria articolului 

smis-22798