Centrul de informații pentru cetățeni

 

 

„(1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit.

(2) Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal.“

Constituţia României, Art. 31

CENTRUL DE INFORMAŢII
PENTRU CETĂŢENI

 

Slobozia - Ialomiţa , Piața Revoluției, nr. 1, website internet: www.cicnet.ro

Funcționar public responsabil cu furnizarea informațiilor publice conform Legii 544/2001 - consilier Lupu Georgiana (tel. 0243/230200 int. 206)

 

Tel.: 0040 243 230201
Fax: 0040 243 230250 E-mail: cji@cicnet.ro

• A fost realizat cu sprijinul Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională - USAID şi al firmei americane Chemonics Inc.
• Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni Ialomiţa funcţionează începând cu data de 01.03.1996 la parterul sediului Consiliului Judeţean Ialomiţa fiind primul centru din ţară.


Centrul de informaţii pentru cetăţeni îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

• oferă informaţii cu privire la activitatea Consiliului Judeţean Ialomiţa, a comisiilor de specialitate şi a consilierilor judeţeni, a direcţiilor de specialitate din aparatul propriu al instituţiei;
• oferă relaţii şi informaţii privind modalitatea de a obţine diverse documente, avize, acorduri, autorizaţii, aprobări care intră în competenţa Consiliului Judeţean Ialomiţa şi a direcţiilor sale de specialitate;
• oferă, în limita relaţiilor stabilite cu alte instituţii publice, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale reprezentate în judeţ informaţii de interes public furnizate de aceste instituţii ;
• sprijină cetăţenii sau grupuri de cetăţeni în rezolvarea unor probleme personale sau comune care sunt în aria de competenţă a Consiliului Judeţean Ialomiţa;
• asigură promovarea transparenţei decizionale în administraţia publică judeţeană;
• asigură îmbunătăţirea comunicării dintre cetăţeni şi autoritatea pe care o reprezintă, prin procesarea şi actualizarea permanentă a bazei de date şi îmbunătăţirea comunicării interne;
• participă la elaborarea, editarea şi tipărirea unor materiale promoţionale privind activitatea proprie, serviciile oferite, modalităţi de accesare a informaţiilor;
• colaborează cu centrele de informaţii pentru cetăţeni din judeţ, din alte judeţe şi în cadrul Asociaţiei Naţionale a Centrelor de Informaţii pentru Cetăţeni;
• acordă consultanţă în vederea înfiinţării şi organizării de noi centre în localităţile judeţului şi colaborează cu compartimente a căror activitate este similară sau complementară;
• îndeplineşte atribuţiile privind registratura generală a instituţiei, furnizarea informaţiilor de interes public, petiţiile şi audienţele.

-

 

 

CENTRUL DE INFORMAŢII PENTRU CETĂŢENI

Servicii oferite:

 • Informarea cetăţenilor cu privire la serviciile oferite de Consiliul Judeţean şi instituţii de sub autoritatea sa;
 • Consultanţă oferită cetăţenilor pentru rezolvarea problemelor aflate în atribuţiile Consiliului Judeţean;
 • Registratură generală (înregistrarea, urmărirea şi eliberarea documentelor);
 • Asigurarea accesului liber la informaţiile de interes public (include şi aplicarea Legii 544/2001);
 • Înregistrarea şi monitorizarea petiţiilor conform O.G. nr.27/2002;
 • Înscrierea la audienţe;
 • Aplicarea Legii nr. 141/2004 privind dreptul la iniţiativă a cetăţenilor;
 • Realizarea materialelor informative pentru cetăţeni;
 • Operarea Telefonului Cetăţeanului.

Ce obiective urmărim?

 • Un centru de dialog direct, real şi fără bariere birocratice cu cetăţenii;
 • Servicii accesibile şi la standarde de performanţă pentru cetăţeni;
 • Transparenţă în exercitarea funcţiilor publice;
 • Creşterea vizibilităţii activităţii Consiliului Judeţean Ialomiţa;
 • Crearea unei pârghii a schimbării în reformarea şi modernizarea administraţiei publice judeţene

 

categoria articolului 

informații de interes public