Comisiile de specialitate

 

Comisiile de specialitate ale Consiliului Județean Ialomița

 

 

Atribuții principale:

 

  • analizează proiectele de hotărâri aflate pe ordinea de zi a ședințelor consiliului județean, care vizează reglementări din domeniul de activitate al acestora;

  • se pronunță asupra altor probleme trimise de consiliul județean spre avizare;

  • întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri și asupra problemelor analizate, pe care le comunică consiliului;

  • îndeplinesc orice alte atribuții sau însărcinări date prin hotărâri ale consiliului județean;

  • sunt obligate să prezinte Consiliului Județean Ialomița un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului general al județului Ialomița. (art. 50 alin. 3 din Statut)

  • comisiile de specialitate au un președinte și un secretar aleși prin votul deschis al majorității membrilor, în prima ședință, care organizează și coordonează întreaga activitate desfășurată de acestea.

  • lucrează, de regulă, în ședințe organizate. Se consideră ,,ședință organizată acea ședință în care se inițiază ori se analizează proiecte de hotărâri din domeniul lor de activitate.

  • se întrunesc în ședințe organizate la convocarea președintelui comisiei.

  • ordinea de zi a ședinței se aprobă de comisie, la propunerea președintelui. Oricare dintre membrii comisiei poate cere introducerea unei probleme pe ordinea de zi a ședinței.

  • se pot întruni și în alte ședințe, pe diferite teme din domeniul lor de activitate, ședințe care însă nu sunt considerate ,,organizate în înțelesul alin.1“.

    Ședințele comisiilor de specialitate sunt publice, cu excepția situațiilor prevăzute de lege.

    Comisiile de specialitate lucrează valabil în prezența majorității membrilor săi și hotărăsc cu votul majorității membrilor prezenți.

 

Comisia juridică, de disciplină, drepturi, obligații și incompatibilități
1. GAE IONEL ALDE
2. IANC ION OCTAVIAN  PSD
3. PREPELIȚĂ CONSTANTIN PSD
4. RĂDULESCU VIOREL CIPRIAN PSD
5. RĂCEANU GABRIEL PNL

 

Comisia de urbanism, amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protecția mediului și turism
1. GRIGORE EMIL CĂTĂLIN PSD
2. POPA MARIN ALDE
3. HEREA GHEORGHE PSD
4. NICĂ VIOREL PSD
5.  TANASĂ GHEORGHE PSD
6.  FUEREA SORIN PNL
7.  MITREA STELUȚA IULIANA PNL

 

Comisia economico-financiară și agricultură
1. MORARU VICTOR PSD
2. CONDRUȚ ILEANA PSD
3. NEDU MARIN PSD
4. MATACHE ANTON PSD
5. CRISTEA VALENTIN MARIUS PNL
6. MANEA GIGI PNL
7. SOARE DRAGOȘ PNL

 

Comisia pentru muncă, sănătate, asistență socială și familie
1. NUNU ION ALDE
2. MAFTEI GICĂ PSD
3. BĂNESCU VIOREL VIVARI PSD
4. OANCEA STELA PSD
5. MITRAN ELENA PSD
6. VASILESCU CONSTANTINA PNL
7. STOICA SOFIEA PNL

 

Comisia pentru învățământ, cultură, culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă și relații externe
1. TRIFAN LUMINIȚA PSD
2. CHIDU TURORIȚA PSD
3. NIȚĂ NICUȘOR ȘTEFAN PSD
4. CONSTANTIN GHEORGHE  PNL
5. BALOV AUREL ALEXANDRU PNL

 

categoria articolului 

Consiliul Județean