Comunicat - Asociația pentru dezvoltarea infrastructurii locale a județului Ialomița

Comunicate, 2014

ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII LOCALE A JUDEŢULUI IALOMIŢA

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

La data de 14.02.2014, a avut loc, la Centrul Cultural Ionel Perlea din Slobozia, prima Adunare Generală a Asociaţiei pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a judeţului Ialomiţa, ca urmare a deciziei majorităţii membrilor asociaţiei de reactivare a acestei structuri.

Ordinea de zi a şedinţei a cuprins următoarele teme de dezbatere:

  1. Modificarea Statutului ADIL Ialomiţa;

  2. Alegerea noului Consiliu Director al ADIL Ialomiţa;

  3. Alegerea Cenzorului ADIL Ialomiţa;

  4. Aprobarea înfiinţării unui Compartiment de Audit Public Intern la nivelul ADIL Ialomiţa;

  5. Diverse.

Reluarea activităţii şi modificarea Statutului, bazele principale ale întâlnirii

Drept urmare a întâlnirii de astăzi, autorităţile publice locale, membre ale ADIL, au decis reluarea activităţii acestei structuri asociative, de interes public, modificând statutul acesteia pentru a permite o dezvoltare durabilă, multisectorială, prin atragerea de fonduri europene pentru îmbunătăţirea infrastructurii rutiere, tehnico-edilitare, şcolare etc. şi totodată pentru a permite, prin intermediul acesteia, realizarea de audit public intern la nivelul Unităţilor Administrativ Teritoriale ialomiţene din mediul rural.

Adunarea Generală a optat, în urma dezbaterilor, pentru varianta ca serviciul de audit să fie achiziţionat de Asociaţie, prin licitaţie publică, de la o persoană juridică, specializată în domeniu.

Prin modificările Statutului se va realiza extinderea competenţelor Asociaţiei în domenii de interes comun pentru cele 52 de autorităţi locale şi Consiliul Judeţean Ialomiţa, în calitate de membri fondatori.


 

Obiectivele ce definesc motorul de activitate al ADIL

Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, Silvian Ciupercă, a justificat necesitatea scoaterii din amorţire a ADIL, considerând că, pe lângă solicitarea membrilor asociaţiei de a face acest lucru, este necesară în judeţul Ialomiţa prezenţa unei asemenea structuri, care să fie benefică intereselor zonale, prin prisma reducerii costurilor, al operativităţii şi al efectuării unor servicii de calitate. Totodată, acesta a ţinut să precizeze că „nu serviciile de audit reprezintă obiectivul principal, este un obiectiv secundar ca şi alte tipuri de servicii (...). Principala preocupare este de a identifica posibilitatea de a pregăti documentaţii, cereri de finanţare sau pur şi simplu studii care să permită luarea unor decizii la nivelul ADIL-ului, care să vizeze o accelerare a dezvoltării locale, nu vizând o localitate anume, ci un grup sau poate în întregime judeţul Ialomiţa.”

În intervenţia sa, vicepreşedintele CJI, dl. Ştefan Muşoiu, şi-a exprimat interesul ca această asociaţie să aibă rezultatele scontate făcând o paralelă între iniţiativa Consiliului Judeţean Ialomiţa de a se asocia cu 30 de localităţi pentru contractarea a 2 proiecte de informatizare a Registrului Agricol şi iniţiativa asociativă ADIL, care are drept scop final modernizarea judeţului Ialomiţa.

Se aşteaptă ca diversificarea serviciilor aprobate astăzi să determine şi alte autorităţi locale din judeţ să se alăture acestui demers asociativ.

 

Asociația pentru dezvoltarea infrastructurii locale a județului Ialomița,

17 februarie 2014