Comunicat convocare Consiliul Judetean Ialomita în şedinţă extraordinară în data de 14.06.2017, ora 15,00

Comunicate, transparență decizională

 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA  se convoacă în şedinţă extraordinară în data de 14.06.2017, ora 15,00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural  UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având pe ordinea de zi:

I. Aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Ialomiţa din data de 18.05.2017.

Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Ialomiţa din data de 18.05.2017

II. Discutarea şi adoptarea următoarelor:

1. proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia  în situațiile de angajare a răspunderii civile în solidar cu medicii în cazurile de malpraxis unde valoarea despăgubirilor solicitate este mai mare de 100.000 de euro;

proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice

2. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 121 din 17.12.2015 privind stabilirea consumului lunar de carburanţi pentru autoturismele ce deservesc parcul auto al Consiliului Judeţean Ialomiţa şi al instituţiilor publice de interes judeţean aflate sub autoritatea sa, cu modificările si completările ulterioare.

proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 121 din 17.12.2015

 

Şedinţa este publică.

 

PREŞEDINTE,

VICTOR MORARU