Comunicat convocare Consiliul Judetean Ialomita în şedinţă extraordinară în data de 27.06.2017, ora 14,00

Comunicate

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA  se convoacă în şedinţă extraordinară în data de 27.06.2017, ora 14,00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural  UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având pe ordinea de zi:

 

I. Aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Ialomiţa din data de 22.06.2017.

Proces - verbal sedinta extraordinară 22.06.2017

II. Discutarea şi adoptarea următoarelor:

1. proiect de hotărâre privind aprobarea  Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) şi a principalilor indicatori tehnico-economici, revizuiți,  la obiectivul de investiţii „Modernizarea drumurilor județene DJ 302 (Km 13+865 – Km 37+545) localitățile Drăgoești-Roșiori-Movilița-Dridu, DJ 101 (Km 52+100 – Km 37+600) localitățile Dridu-Fierbinți Târg-limită județ Ilfov, DJ 101 (Km 52+100 – Km 59+700 localitățile Dridu-Jilavele și DJ 402 (Km 53+700 – Km 61+740) limită județ Călărași-Sinești (DN2)”;

proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.)

2. proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Județul Ialomița prin Consiliul Județean Ialomița și Unitățile Administrativ Teritoriale de pe traseul drumurilor județene DJ 101, DJ 302 și DJ402 prin consiliile locale,  în vederea promovării și implementării în comun a proiectului ” Modernizarea drumurilor județene DJ 302 (km 13+865 – km 37+545) localitățile Drăgoești – Roșiori – Movilița – Dridu, DJ 101 ( km 52+100 –  km 37+600) localitățile Dridu – Fierbinți Târg – limita județ Ilfov, DJ 101 ( km 52+100 – km 59+700) Dridu – Jilavele și DJ 402 (km  53+700 – Km 61+740) limita Județ -  Călărași – Sinești (DN2)”  în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014 – 2020, Axei prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1:Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, Apel de proiecte nr. POR 2016/6.1/2;

proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Județul Ialomița prin Consiliul Județean Ialomița

3. proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului ,,Modernizarea drumurilor județene DJ 302(km 13+865-km 37+545) localitățile Drăgoești-Roșiori-Movilița-Dridu, DJ 101 (km 52 +100-km 37+600) localitățile Dridu-Fierbinți-Târg –limita județ Ilfov, DJ 101 (km 52+100-km59+700) Dridu-Jilavele și DJ 402(km 53+700-km 61+740) limita Județ-Călărași-Sinești(DN2)”și a cheltuielilor legate de proiect.

proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului ,,Modernizarea drumurilor județene”

 

Şedinţa este publică.

 

PREŞEDINTE,

VICTOR MORARU