Comunicat convocare în şedinţă extraordinară a Consiliul Judetean Ialomita în data de 16.04.2018, ora 14,00

Comunicate, transparență decizională

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA  se convoacă în şedinţă extraordinară în data de 16.04.2018, ora 14,00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural  UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având pe ordinea de zi:

I. Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Ialomiţa din data de 04.04.2018.

II. Discutarea şi adoptarea următoarelor:

1. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate (SF) şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”;

proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate (SF) şi a principalilor indicatori pentru UPU din cadrul SJU Slobozia

2. proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului „Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”  și a cheltuielilor legate de proiect

proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului „Modernizarea, extinderea și dotarea UPU din cadrul SJU Slobozia și a cheltuielilor legate de proiect

Şedinţa este publică.

 

 

PREŞEDINTE,

VICTOR MORARU