Comunicat convocare în şedinţă ordinară a Consiliul Judetean Ialomita în data de 19.02.2018, ora 14,00

Comunicate, transparență decizională

 

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA  se convoacă în şedinţă ordinară în data de 19.02.2018, ora 14.00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural  UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având pe ordinea de zi:

 

I. Aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Ialomiţa din data de 25.01.2017.

Proces verbal ședință 25 ianuarie 2018

II. Discutarea şi adoptarea următoarelor:

1. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2018;

proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2018

Rapoarte comisii

2. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al  Spitalului Judeţean de Urgență Slobozia,  pe anul 2018;

proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgență Slobozia, pe anul 2018 

Rapoarte comisii

3. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al    S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Ialomiţa, pe anul 2018;

proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Ialomiţa, pe anul 2018

Rapoarte comisii

4. proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 32 din 10.03.2017 privind aprobarea  organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa;

proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 32 din 10.03.2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și funcțiilor publice din cadrul CJI

Rapoarte comisii

5. proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr.1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.211 din 19.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița și din serviciile publice din subordine, începând de la data de 01.01.2018;

proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr.1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.211 din 19.12.2017 privind stabilirea salariilor de baza

Rapoarte comisii

6. proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate din bugetul județului Ialomița pentru activități nonprofit de interes general pentru anul 2018;

proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile

Rapoarte comisii

7. proiect de hotărâre privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 215 din 19.12.2017 privind aprobarea costului mediu lunar şi a cuantumului contribuţiei lunare  de întreţinere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru persoane  vârstnice ”ing. Vadim Rusu” comuna Balaciu şi în Centrul pentru persoane vârstnice  Fierbinţi Târg,  judeţul Ialomiţa,  pentru anul 2018;

proiect de hotărâre privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 215 din 19.12.2017 privind aprobarea costului mediul lunar si a cuantumului contribuției lunare 

Rapoarte comisii

8. proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia, județul Ialomița”,  finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea B – Clădiri Publice;

proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia

Rapoarte comisii

9. proiect de hotărâre privind aprobarea  Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.)- actualizată şi a principalilor indicatori tehnico-economici, actualizați, ai obiectivului de investiţii „Modernizare și reabilitare drum județean DJ 102 H, km 66+317 – 78+862”;

proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.)- actualizată şi a principalilor indicatori tehnico economici

Rapoarte comisii

10. proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării masei lemnoase pe picior din zona de siguranță a drumurilor județene DJ 101, DJ 101B, DJ 201A, DJ 201B, DJ 211 și  DJ 302;

proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării masei lemnoase pe picior din zona de siguranță a drumurilor județene

Rapoarte comisii

11. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 60 din 27.05.2016 privind aprobarea eliberării licenţelor de trasee operatorului de transport rutier S.C. MIHADI S.R.L., în vederea efectuării serviciului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate speciale, pe traseele Ion Roată – Urziceni, Coşereni (str. Calea Bucureşti nr. 2 si nr 120) – Urziceni (Parc Teohari, Catedrală –str. Teilor nr. 5) şi Coşereni (str. Unirii nr. 29 şi 80) – Urziceni (Parc Teohari, Catedrală –str. Panduri nr. 57);

proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 60 din 27.05.2016 privind apobarea eliberarii licențelor de trasee

Rapoarte comisii

12. proiect de hotărâre privind  aprobarea eliberării licenţei de traseu operatorului de transport rutier S.C. MIHADI S.R.L.,  în vederea efectuării serviciului de  transport public judeţean de persoane, prin curse regulate speciale, pe traseul Coșereni (str. Unirii nr.80 și Calea București nr. 120) – Urziceni (str. Mihai Viteazul nr. 2).      

    proiect de hotărâre privind aprobarea eliberării licenţei de traseu operatorului de transport rutier S.C. MIHADI S.R.L

    Rapoarte comisii

 

III. Diverse

            Planul strategic pentru anul 2018 al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Ialomiţa cu privire la priorităţile siguranţei persoanei şi ordinii publice;

              Plan Strategic ATOP

                 Şedinţa este publică.

 

 N O T Ă

Se suplimentează ordinea de zi a şedinţei cu proiectul de hotărâre nr.13 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Ialomița

proiectul de hotărâre nr.13 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al DJEP

Rapoarte comisii

 

 

PREŞEDINTE,

Victor MORARU