Comunicat convocare în şedinţă ordinară a Consiliul Judetean Ialomita în data de 23.03.2017, ora 14,00

Comunicate, transparență decizională

         

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA  se convoacă în şedinţă ordinară în data de 23.03.2017, ora 14,00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural  UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având pe ordinea de zi:

I. Aprobarea Procesului – verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Ialomiţa din data de 10.03.2017.

II. Discutarea şi adoptarea următoarelor:

1. proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Păcureanu Viorel Iulian;

proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Păcureanu Viorel Iulian

2. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 6 din 24.06.2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Ialomiţa pe principalele domenii de activitate, cu modificările ulterioare;

proiect de hotărâre privind modificarea HCJI nr. 6 din 24.06.2016 privind organizarea comisii de specialitate

rapoarte comisii

3. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 41/21.04.2016 privind aprobarea organigramei și  statului de funcţii ale Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Ialomița;

proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la HCJI nr. 41/21.04.2016 aprobare organigrama si stat de functii DJEP

rapoarte comisii

4. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Județean de Urgență Slobozia;

proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Județean de Urgență Slobozia

rapoarte comisii

5. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2017;

proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2017

rapoarte comisii

6. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al  Spitalului Judeţean de Urgență Slobozia, pe anul 2017;

proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgență Slobozia

rapoarte comisii

7. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Drumuri şi Poduri SA Ialomiţa, pe anul 2016;

proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Drumuri şi Poduri SA Ialomiţa

rapoarte comisii

8. proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate din bugetul județului Ialomița pentru activități nonprofit de interes general pentru anul 2017;

proiect de hotărâre aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate din bugetul județului

rapoarte comisii

9. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului Cultural UNESCO ”Ionel Perlea” Ialomița;

proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului Cultural UNESCO ”Ionel Perlea”

rapoarte comisii

10. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița;

proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului Județean pentru Conservarea

rapoarte comisii

11. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Bibliotecii Județene ”Ștefan Bănulescu” Ialomița;

proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Bibliotecii Județene ”Ștefan Bănulescu”

rapoarte comisii

12. proiect de hotărâre privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care  frecventează cursurile Liceului Tehnologic Special ” Ion Teodorescu” Slobozia, pentru semestrul II al anului școlar 2016 – 2017;

proiect de hot. privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile Liceului Tehnologic

rapoarte comisii

13. proiect de hotărâre privind aprobarea realizării Proiectului „Implementarea Cadrului Comun de Autoevaluare – Garanția unei administrații eficiente în slujba cetățeanului” în vederea obținerii finanțării prevăzute de Programul Operațional Capacitate Administrativă 2016-2020 și a cheltuielilor legate de proiect;

proiect de hotărâre privind aprobarea realizării Proiectului „Implementarea Cadrului Comun de Autoevaluare

rapoarte comisii

14. proiect de hotărâre privind reglementarea regimului juridic al imobilului ,,Centrul de Îngrijire și Asistență Slobozia”situat în str. Lacului, nr. 4, municipiul Slobozia și a terenului aferent;

proiect de hotărâre privind reglementarea regimului juridic al imobilului Centrul de Îngrijire și Asistență Slobozia

rapoarte comisii

15. proiect de hotărâre privind cumpărarea unui imobil cu destinația de ”Sediu administrativ al Consiliului Județean Ialomița” și a terenului aferent acestuia.

proiect de hotărâre privind cumpărarea unui imobil cu destinația de ”Sediu administrativ al Consiliului Județean Ialomița”

rapoarte comisii

III. Diverse

NOTĂ: SE SUPLIMENTEAZĂ ORDINEA DE ZI CU URMĂTORUL PROIECT DE HOTĂRÂRE:

proiect hotărâre privind modificarea HCJI nr. 59 din 18.09.2014, cu modificările ulterioare

rapoarte comisii

  Şedinţa este publică.

       PREŞEDINTE,

        Victor MORARU