Comunicat convocare în şedinţă ordinară a Consiliul Judetean Ialomita în data de 26.10.2017, ora 13,00

Comunicate, transparență decizională

 

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA  se convoacă în şedinţă ordinară în data de 26.10.2017, ora 13,00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural  UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având pe ordinea de zi:

I. Aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Ialomiţa din data de 29.09.2017.

Proces verbal ședință 29 septembrie 2017

II. Discutarea şi adoptarea următoarelor:

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa, la trimestrul III, anul 2017;

proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa, la trimestrul III, anul 2017

rapoarte comisii

  2. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2017;

proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2017

rapoarte comisii

  3. proiect de hotărâre  privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia,  pe anul 2017;

proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al SJU Slobozia

rapoarte comisii

  4. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Drumuri şi Poduri SA Ialomiţa, pe anul 2017;

proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Drumuri şi Poduri SA Ialomiţa

rapoarte comisii

  5. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița  nr. 36 din 21.04.2016 privind aprobarea organigramei şi statul de funcţii ale Centrului Judeţean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare ;

proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 36 din 21.04.2016

rapoarte comisii

 6. proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, pe anul 2018, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa și Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa;

proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, pe anul 2018

rapoarte comisii

 7. proiect de hotărâre privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 13/15.07.2016 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență  Slobozia;

proiect de hotărâre privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 13/15.07.2016

rapoarte comisii

 8. proiect de hotărâre privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile Liceului Tehnologic Special ” Ion Teodorescu” Slobozia, pentru semestrul I al anului școlar 2017 – 2018;

proiect de hotărâre privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile Liceului Tehnologic Special

rapoarte comisii

  9. proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Ialomița în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității (CEAC) constituită la nivelul  Liceului Tehnologic Special „Ion Teodorescu” Slobozia ;

proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Ialomița în Comisia pentru evaluarea și asigurarea

rapoarte comisii

 10. proiect de hotărâre privind desființarea Complexului de Servicii Sociale pentru Copilul cu Handicap Neuropsihic Slobozia și înființarea Centrului de Integrare prin Terapie Ocupațională ”Kalina și Maria” Slobozia, județul Ialomița ;

proiect de hotărâre privind desființarea Complexului de Servicii Sociale pentru Copilul cu Handicap Neuropsihic Slobozia

rapoarte comisii

 11. proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de folosință gratuită transmis Asociației Comunelor din România – Filiala Ialomița asupra unui spațiu situat în imobilul din Slobozia, str. Răzoare, nr.3, proprietatea publică a județului Ialomița;

proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de folosință gratuită transmis Asociației Comunelor din România – Filiala Ialomita asupra unui spațiu

rapoarte comisii

12. proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice  a imobilului situat în Municipiul Fetești, str. Ceahlăului, nr.1-3 și a terenului aferent, proprietatea publică a județului Ialomița;

proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în Municipiul Fetești, str. Ceahlăului, nr.1-3

rapoarte comisii

13. proiect de hotărâre privind  asocierea Judeţului Ialomiţa cu Municipiul Slobozia în vederea înfiinţării societăţii comerciale „S.C. INFRASTRUCTURĂ DRUMURI ȘI PODURI  S.A.”;

proiect de hotărâre privind asocierea Judeţului Ialomiţa cu Municipiul Slobozia în vederea înfiinţării societăţii comerciale „ SC Infrastructura Drumuri si Poduri SA

rapoarte comisii

 14. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice, faza D.A.L.I. și a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Creșterea eficienței energetice în clădirile Centrului de Asistență Medico –Socială Fierbinți Târg”;

proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice, faza D.A.L.I. și a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectiv Cresterea eficienței energetice in cladirile Centrului de Asistenta Medico- Socială Fierbinți Târg

rapoarte comisii

  15. proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice în clădirile Centrului de Asistență Medico-Socială Fierbinți Târg”  și a cheltuielilor legate de proiect;

proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice în clădirile CAMS Fierbinți Târg

rapoarte comisii

  16. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.35/22.09.2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 201 : tronson I DN2 Coșereni-Axintele-Orezu Km 0+000 – Km 35+400”, cu modificările ulterioare;

proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.35/22.09.2016

rapoarte comisii

 17. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 53/20.10.2016 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) şi a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 201 Buești-Ivănești-Ion Ghica-Ciulnița-Cosâmbești-Mărculești Km 57+000 – Km 84+000”, cu modificările ulterioare;

proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 53/20.10.2016 privind aprobarea DALI si indicatori - Modernizare DJ 201 

rapoarte comisii

 18. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.5/27.01.2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 203 F (Grivița)-Smirna-Iazu-Scînteia-Valea Ciorii-DN21A, Km 0+000-Km 25+350”, cu modificările ulterioare;

proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.5/27.01.2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si principali indicatori tehnico economici - Modernizare DJ 203F

rapoarte comisii

 19. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 125/31.07.2017 privind aprobarea cofinanțării pentru obiectul de investiții finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală „Modernizare DJ 201 : tronson I DN2 Coșereni-Axintele-Orezu Km 0+000 – Km 35+400”;

proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 125/31.07.2017 privind aprobarea cofinanțării pentru obiectul de investiții finanțat prin PNDL Modernizare DJ 201 tronson DN2 

rapoarte comisii

  20. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 124/31.07.2017 privind aprobarea cofinanțării pentru obiectul de investiții finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală „Modernizare DJ 201 Buești-Ivănești-Ion Ghica-Ciulnița-Cosâmbești-Mărculești Km 57+000 – Km 84+000”;

proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 124/31.07.2017 privind parobarea cofinanțării pentru obiecul de investiții prin PNDL - Modernizare DJ 201

rapoarte comisii

  21. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 126/31.07.2017 privind aprobarea cofinanțării pentru obiectul de investiții finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală „Modernizare drum județean DJ 203 F (Grivița)-Smirna-Iazu-Scînteia-Valea Ciorii-DN21A, Km 0+000-Km 25+350”.

proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 126/31.07.2017 privind aprobarea cofinanțăriii pentru obiectuld e investii finanțat prin PNDL Modernizare DJ 203F 

rapoarte comisii

            III. Diverse

                         Şedinţa este publică.

 

PREŞEDINTE,

Victor MORARU