Comunicat convocare în şedinţă ordinară a Consiliul Judetean Ialomita în data de 29.09.2017, ora 12,00

transparență decizională, Comunicate

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA  se convoacă în şedinţă ordinară în data de 29.09.2017, ora 12,00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural  UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având pe ordinea de zi:

 

I. Aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Ialomiţa din data de 24.08.2017.

Procesului – verbal al şedinţă ordinară 24.08.2017

II. Discutarea şi adoptarea următoarelor:

1. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Județean de Urgență Slobozia;

proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Județean de Urgență Slobozia

rapoarte comisii

2. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2017;

proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2017

rapoarte comisii

3. proiect de hotărâre  privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia,  pe anul 2017;

proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia 

rapoarte comisii

4. proiect de hotărâre  privind aprobarea Protocolului de colaborare între Judeţul Ialomița și Ministerul Turismului;

proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Judeţul Ialomița și Ministerul Turismului

rapoarte comisii

5. proiect de hotărâre privind aprobarea  Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de  Intervenţie (D.A.L.I.) şi a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii ”Creșterea eficienței energetice a Clădirii Centrului Cultural UNESCO Ionel Perlea”;

proiect de hotărâre privind aprobarea (D.A.L.I.) şi a principalilor principalilor indicatori tehnico-economici la Clădire Centrul Cultural UNESCO Ionel Perlea

rapoarte comisii

6. proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice a Clădirii Centrului Cultural UNESCO Ionel Perlea”  și a cheltuielilor legate de proiect;

proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice a Clădirii Centrului Cultural UNESCO Ionel Perlea

rapoarte comisii

7. proiect de hotărâre privind aprobarea  Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) şi a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii ”Creșterea eficienței energetice a Căminului Școală CP5 – Clădire școală și clădire Sală de Sport (Liceul Tehnologic Special Ion Teodorescu) Slobozia”;

proiect de hotărâre privind aprobarea(D.A.L.I.) şi a principalilor indicatori tehnico-economici Cămin Școală CP 5 

rapoarte comisii

8. proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice a Căminului Școală CP5 – Clădire școală și clădire Sală de Sport (Liceul Tehnologic Special Ion Teodorescu) Slobozia”  și a cheltuielilor legate de proiect;

proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice a Căminului Școală CP5 – Clădire

rapoarte comisii

9. proiect de hotărâre  privind aprobarea  Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de  Intervenţie (D.A.L.I.) - revizuită şi a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii ”Creșterea eficienței energetice pentru Clădirea Comandamentului – Pavilion A (Centrul Militar Județean Ialomița)”;

proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) - revizuită și principalilor indicatori tehnico -economici la Clădirea CMJ

rapoarte comisii

10. proiect de hotărâre  privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice pentru Clădirea Comandamentului – Pavilion A (Centrul Militar Județean Ialomița)”  și a cheltuielilor legate de proiect;

proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice pentru Clădirea Comandamentului Pavilion A

rapoarte comisii

    11. proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 122/31.07.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I. (revizuit) şi a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Creșterea eficienței energetice a clădirii Centrului de Plasament nr. 3 Slobozia,  județul Ialomița și cantina aferentă”;

proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 122/31.07.2017

rapoarte comisii

  12. proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 123/31.07.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I. (revizuit) şi a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Creșterea eficienței energetice a Clădirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia, județul Ialomița”;

proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 123/31.07.2017

rapoarte comisii

13. proiect de hotărâre privind aprobarea participării la cursuri de pregătire, formare şi perfecţionare profesională a consilierilor județeni în decursul mandatului 2016-2020;

proiect de hotărâre privind aprobarea participării la cursuri de pregătire, formare şi perfecţionare profesională a consilierilor județeni 2016-2020

rapoarte comisii

14. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 47 din  30.09.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Ialomița în vederea actualizării acestuia;

proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 47 din 30.09.1999

rapoarte comisii

15. proiect de hotărâre privind reorganizarea Comisiei Judeţene pentru Protecţia Copilului Ialomiţa;

proiect de hotărâre privind reorganizarea Comisiei Judeţene pentru Protecţia Copilului Ialomiţa

rapoarte comisii

16. proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic Special ”Ion Teodorescu” Slobozia pentru anul școlar 2017 – 2018;

. proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic Special ”Ion Teodorescu” Slobozia

rapoarte comisii

17. proiect de hotărâre privind  desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administraţie al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Ialomița pentru anul școlar 2017 – 2018;

proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administraţie al CJRAE Ialomița

rapoarte comisii

18. proiect de hotărâre privind  desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administraţie al Palatului Copiilor Slobozia, județul Ialomița, pentru anul școlar 2017 – 2018.

proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administraţie al Palatul Copiilor Slobozia, județul Ialomița

rapoarte comisii

 

           III. Diverse

           Şedinţa este publică.

PREŞEDINTE,

Victor MORARU

 

Se suplimentează ordinea de zi a şedinţei cu următoarele proiecte de hotărâre:

-proiect de hotărâre nr.19 privind aprobarea  Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de  Intervenţie (D.A.L.I.) şi a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii ”Creșterea eficienței energetice a Sediului Muzeului Județean Ialomița ;

proiect de hotărâre privind aprobarea  (D.A.L.I.) şi a principalilor indicatori Crestere eficenta energetica sediu Muzeul Județean Ialomția

-proiect de hotărâre nr.20 privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice a Sediului Muzeului Județean Ialomița”  și a cheltuielilor legate de proiect;

privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice a Sediului Muzeului Județean Ialomița” și a cheltuielilor legate de proiect

-proiect de hotărâre nr.21 privind aprobarea  Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de  Intervenţie (D.A.L.I.) - revizuită şi a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii ”Creșterea eficienței energetice a clădirii administrative din strada Răzoare nr.3”;

pr de hot. privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.)

-proiect de hotărâre nr.22 privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice a Clădirii administrative din strada Răzoare nr.3”  și a cheltuielilor legate de proiect

privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice a Clădirii administrative din strada Răzoare nr.3”