Comunicat convocare în şedinţă ordinară a Consiliul Judetean Ialomita în data de 30.05.2018, ora 14,00

Comunicate, transparență decizională

   

 

           CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA  se convoacă în şedinţă ordinară în data de 30.05.2018, ora 14.00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural  UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având pe ordinea de zi:

 I. Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței extraordinare a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 11.05.2018.

 II. Discutarea şi adoptarea următoarelor:

1.proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Balov Aurel – Alexandru;

   proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Balov Aurel – Alexandru

2. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 6 din 24.06.2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Ialomiţa pe principalele domenii de activitate, cu modificările ulterioare;

  proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 6 din 24.06.2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale CJ Ialomita

  rapoarte comisii

3. proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului propriu al judeţului Ialomiţa şi a situaţiilor financiare pe anul 2017;

  proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului propriu al judeţului Ialomiţa şi a situaţiilor financiare pe anul 2017

rapoarte comisii

4proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2018

proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2018

rapoarte comisii

 5.  proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Județean de Urgență Slobozia

  proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Județean de Urgență Slobozia

rapoarte comisii

6. proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții „Construirea și dotarea blocului alimentar și a spălătoriei aferente Spitalului Județean de Urgență Slobozia”

proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții „Construirea și dotarea blocului alimentar și a spălătorie SJU Slobozia

rapoarte comisii

7. proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții „Construirea și dotarea blocului alimentar și a spălătoriei aferente Spitalului Județean de Urgență Slobozia”

proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții „Construirea și dotarea blocului alimentar și a spălătoriei aferente SJU Slobozia” 

rapoarte comisii

 8. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 28/26.03.2018 privind reglementarea regimului juridic al bunurilor imobile aflate în domeniul public al Județului Ialomița necesare desfășurării activităților din domeniul sănătății;

   proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 28/26.03.2018

rapoarte comisii

 9. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfășurare al Festivalului Național de Folclor ”Ion Albeșteanu”;

   proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfășurare al Festivalului Național de Folclor ”Ion Albeșteanu

rapoarte comisii

10. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfășurare al Festivalului Internațional de Folclor ”Floare de pe Bărăgan”;

    proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfășurare al Festivalului Internațional de Folclor ”Floare de pe Bărăgan

    rapoarte comisii

11. proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii Cărții funciare nr. 21643 a terenului agricol situat pe raza comunei Giurgeni, aflat în domeniul privat al județului Ialomița

proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii Cărții funciare nr. 21643 a terenului agricol situat pe raza comunei Giurgeni

rapoarte comisii

 12. proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Guvernului României pentru trecerea unor bunuri imobile proprietate publică a statului, aflate în  administrarea Ministerului Tineretului și Sportului,  în proprietatea publică a judeţul Ialomiţa;

   proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Guvernului României pentru trecerea unor bunuri imobile proprietate publică a statului

   rapoarte comisii

 13. proiect de hotărâre privind actualizarea ”Monografiei economico - militare a judeţului Ialomiţa” la nivelul anului 2018.

  proiect de hotărâre privind actualizarea ”Monografiei economico - militare a judeţului Ialomiţa” la nivelul anului 2018

  rapoarte comisii

III. Diverse

                                    

     Şedinţa este publică.

 

PREŞEDINTE,

Victor MORARU