Comunicat convocare în şedinţă ordinară a Consiliului Judetean Ialomita în data de 26.04.2018, ora 14,00

Comunicate, transparență decizională

 

           CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA  se convoacă în şedinţă ordinară în data de 26.04.2018, ora 14.00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural  UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având pe ordinea de zi:

 

            I. Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței extraordinare a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 16.04.2018

            II. Discutarea şi adoptarea următoarelor:

1. proiect de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Păcureanu Viorel - Iulian;

             proiect de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Păcureanu Viorel Iulian 

             rapoarte comisii

2. proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3 din 19.01.2017  privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Ialomița, cu modificările ulterioare;

              proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3 din 19.01.2017

               rapoarte comisii

3. proiect de hotărâre  privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Muzeului Judeţean Ialomiţa;

              proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Muzeului Judeţean Ialomiţa

               rapoarte comisii

4. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei  şi  statului de funcţii  ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa;

              proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale DGASPC Ialomița

              rapoarte comisii

5. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Judeţean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa;

              proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Judeţean pentru Conservarea și Promovare

              rapoarte comisii

 6. proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa, la trimestrul I, anul 2018;

             proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa, la trimestrul I

             rapoarte comisii

 7. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2018;

             proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2018

             rapoarte comisii

  8. proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizaţiilor şi contribuţiilor Judeţului Ialomiţa şi Consiliului Judeţean Ialomiţa la unele organisme interne, pe anul 2018;

             proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizaţiilor şi contribuţiilor Judeţului Ialomiţa şi Consiliului Judeţean Ialomița la unele organisme

             rapoarte comisii

   9. proiect de hotărâre privind însuşirea inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al judeţului Ialomiţa;

             proiect de hotărâre privind însuşirea inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al judeţului Ialomiţa

              rapoarte comisii

  10. proiect de hotărâre privind  aprobarea Înțelegerii de cooperare dintre Județul Ialomița din România și Raionul Nisporeni din Republica Moldova;

             proiect de hotărâre privind aprobarea Înțelegerii de cooperare dintre Județul Ialomița din România și Raionul Nisporeni din Republica Moldova

             rapoarte comisii

   11. proiect de hotărâre privind  aprobarea eliberării licenţei de traseu operatorului de transport rutier S.C. Diana Trans S.R.L.,  în vederea efectuării serviciului de  transport public judeţean de persoane, prin curse regulate speciale, pe traseul Slobozia-Vlădeni(Orezărie);

             proiect de hotărâre privind aprobarea eliberării licenţei de traseu operatorului de transport rutier S.C. Diana Trans S.R.L

             rapoarte comisii

    12. privind aprobarea asocierii Județului Ialomița cu Orașul Țăndărei pentru realizarea proiectului de interes public județean ”Extindere și dotare Ambulatoriu Integrat corp A și B” din cadrul Spitalului Orășenesc Țăndărei. 

              privind aprobarea asocierii Județului Ialomița cu Orașul Țăndărei pentrurealizarea proiectului  Extindere si dotare Ambulatoriu Integrat Corp A 

              rapoarte comisii

 

             III. Diverse

 

             Şedinţa este publică.

 

PREŞEDINTE,

Victor MORARU