Comunicat convocare ședință ordinară a Consiliului Județean Ialomița în data de 27.04.2017, ora 14,00

Comunicate, transparență decizională

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA  se convoacă în şedinţă ordinară în data de 27.04.2017, ora 14,00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural  UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având pe ordinea de zi:

 

I. Aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Ialomiţa din data de 23.03.2017.

Proces verbal ședință 23.03.2017

II. Discutarea şi adoptarea următoarelor:

1. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 32/10.03.2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul  aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa;

proiect de hotărâre privind privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice

rapoarte comisii

2. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei  şi  statului de funcţii  ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa;

privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale DGASPC Ialomita

rapoarte comisii

3. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa;

proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița 

rapoarte comisii

4. proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice în vederea ocupării funcţiei contractuale de administrator public la nivelul Judeţului Ialomiţa;

proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice în vederea ocupării funcţiei contractuale de administrator public

rapoarte comisii

5. proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului propriu al judeţului Ialomiţa şi a situaţiilor financiare pe anul 2016;

proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului propriu al judeţului Ialomiţa şi a situaţiilor financiare

rapoarte comisii

Situatii financiare

6. proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa, la trimestrul I, anul 2017;

proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa, la trimestrul I, anul 2017

rapoarte comisii

7. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2017;

proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2017

rapoarte comisii

8. proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizaţiilor şi contribuţiilor Judeţului Ialomiţa şi Consiliului Judeţean Ialomiţa la unele organisme interne, pe anul 2017;

proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizaţiilor şi contribuţiilor Judeţului Ialomiţa şi Consiliului Judeţean Ialomița

rapoarte comisii

9. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia,  pe anul 2017;

proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia

rapoarte comisii

 10. proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții ”Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”;

proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții ”Construirea Blocului Operator SJU Slobozia

rapoarte comisii

11. proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții „Modernizarea și dotarea incintei clădirii Spitalului Județean de Urgență Slobozia”;

proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții „Modernizarea și dotarea incintei clădirii SJU Slobozia

rapoarte comisii

12. proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții ”Amenajare curte interioară – Liceul Tehnologic Special Ion Teodorescu Slobozia”;

proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții ”Amenajare curte interioară – Liceului Tehnologic Special Ion Teodorescu Slobozia

rapoarte comisii

13. proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții „Modernizare faleză Dunăre în comuna Bordușani”;

proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții „Modernizare faleză Dunăre în comuna Bordușani

rapoarte comisii

14. proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții „Construirea unui punct de acostare turistică pe malul stâng al Brațului Borcea  în localitatea Stelnica”;

proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții „Construirea unui punct de acostare turistică - Brațul Borcea

rapoarte comisii

15. proiect de hotărâre privind numirea domnului Stanciu Cătălin  în funcția de manager al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale  Ialomiţa;

proiect de hotărâre privind numirea domnului Stanciu Cătălin în funcția de manager al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița 

rapoarte comisii

 16. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfășurare al Festivalului-concurs național de interpretare a muzicii ușoare românești ”Trofeul Tinereții”- Amara;

proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfășurare al Festivalului-concurs național de interpretare a muzicii ușoare românești Trofeul Tinereții - Amara

rapoarte comisii

17. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfășurare al Festivalului Județean de Folclor ”Zărzărică, Zărzărea”;

proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfășurare al Festivalului Județean de Folclor ”Zărzărică Zărzărea

rapoarte comisii

18. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfășurare al Festivalului Național de Folclor ”Doina Bărăganului”;

proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfășurare al Festivalului Național de Folclor ”Doina Bărăganului”

rapoarte comisii

19. proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administrație al Centrului Judeţean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița;

proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administrație al Centrului Judțean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița

rapoarte comisii

20. proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării bunului imobil situat în municipiul Slobozia, strada Viilor, nr. 61, proprietate publică a județului Ialomița;

proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării bunului imobil situat în municipiul Slobozia, strada Viilor, nr. 61, proprietatea publică a județului Ialomița

rapoarte comisii

21. proiect de hotărâre privind cumpărarea unui imobil cu destinația de ”Sediu administrativ al Consiliului Județean Ialomița” și a terenului aferent acestuia;

proiect de hotărâre privind cumpărarea unui imobil cu destinația de ”Sediu administrativ al Consiliului Județean Ialomița” și  a terenurlui aferent acestuia 

rapoarte comisii

22. proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 42 din 10.03.2017 privind solicitarea adresată Guvernului României pentru trecerea unor imobile proprietate publică a statului și din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în proprietatea publică a Județului Ialomița

proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 42 din 10.03.2017 - aeroport Alexeni 

rapoarte comisii

 

 

III. Diverse

             Şedinţa este publică.

PREŞEDINTE,

Victor MORARU