Comunicat DGASPC Ialomita

Comunicate, 2013

 

Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de intervenţie 6.2. „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”

 

29.11.2013

Comunicat de presă: „Calificarea meseriaşilor tradiţionali romi”

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa în parteneriat cu K Consulting Management and Coordination şi Asociaţia Romano Butiq anunţă demararea proiectului „Calificarea meseriaşilor tradiţionali romi”, proiect aferent Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Proiectul se adresează persoanelor de etnie romă, femei, familii cu mai mult de 2 copii, inclusiv familiile monoparentale provenind din comunităţi cu populaţie semnificativă de etnie romă şi se va desfăşura pe o perioadă de 22 de luni.

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă asigurarea accesului şi a participării persoanelor de etnie romă din judeţul Ialomiţa în câmpul muncii prin consiliere, formare şi combaterea discriminării şi implicit asigurarea dreptului la o viaţă mai bună atât pentru ei cât şi pentru generaţiile viitoare.

În cadrul proiectului, peste 220 de persoane vor participa la activităţi de instruire privind accesul pe piaţă muncii şi vor avea posibilitatea de a accesa programe de calificare/recalificare destinate grupurilor vulnerabile şi de a participa la activităţi de consiliere şi mediere pe piata muncii.

Comunitatea romă din zona vizată prezintă un număr mare de persoane fără nici o calificare şi fără loc de muncă, confruntându-se totodată cu lipsa unei politici de atragere de investitori, lipsa unei politici de creare de locuri de muncă destinate romilor. În virtutea acestor constatări, iniţiatorii proiectului consideră că este necesară adoptarea unor măsuri de tipul programelor integrate de incluziune socială, programe care să stimuleze crearea de noi locuri de muncă, combaterea prejudecăţilor socio-culturale, susţinerea dezvoltării de activităţi de tip antreprenoriat social care, în cele din urmă, să ducă la o creştere a bunăstării populaţiei.

Pentru ameliorarea problemelor asociate grupurilor vulnerabile (discriminare de etnie, prejudecăţi interne şi externe, diferenţieri de clasă, auto-victimizare, dependenţă, stimă de sine redusă) vom facilita dialogul prin organizarea de dezbateri cu autorităţile din judeţ, societatea civilă, comunităţile defavorizate şi presă. În paralel vor fi difuzate materiale antidiscriminare, vor fi vizionate filme şi vor fi oganizate diferite evenimente ca parte a campaniei antidiscriminare în scopul schimbării atitudinii sociale privind romii şi egalitatea de şanse.

 

Proiectul “Calificarea meseriaşilor tradiţionali romi” (ID proiect 124568) este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane şi se va desfăşura în perioada octombrie 2013 – august 2015.

 

Contact:

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa

TEL: 0243/231088, 0243/216657

FAX: 0243/233407

E-mail- office@dpcialomita.ro

 

Andreea Pătru - Specialist relaţii publice

Asociaţia Romano ButiQ

E-mail: andreea@romanobutiq.ro

Telefon: 0727.318.729