Comunicat din 10 septembrie 2013

Comunicate, 2013

 

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA se convoacă în şedinţă ordinară în data de 16.09.2013, ora 16,30 în sala de şedinţe a Centrului Cultural UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având următoarea ordine de zi:

 

I. Discutarea şi adoptarea următoarelor proiecte de hotărâre :

a) privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al instituţiilor de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa;

b) privind validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 92 din 30.07.2013 de majorare a bugetului propriu al judeţului Ialomiţa şi rectificarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2013;

c) privind revocarea dreptului de administrare al Direcţiei Generale pentru Protecţia Drepturilor Copilului Ialomiţa asupra unor bunuri imobile, proprietatea publică a judeţului Ialomiţa, şi darea acestora în administrarea Şcolii Profesionale Speciale “Ion Teodorescu” Slobozia;

d) privind aprobarea asocierii judeţului Ialomiţa cu municipiul Urziceni în vederea realizării/finalizării în comun a investiţiei „Hala Agro-alimentară din Piaţa municipiului Urziceni”;

e) privind aprobarea cheltuielilor ce constituie participarea judeţului Ialomiţa la finanţarea proiectului „Achiziţie echipamente pentru intervenţii de urgenţă în condiţii de iarnă (autofreze de zăpadă), în Regiunea Sud Muntenia”, precum şi a activităţilor pe care le va desfăşura judeţul Ialomiţa pentru implementarea proiectului;

f) privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa la realizarea proiectului „Din inimi curate, pentru un oraş curat” din cadrul Programului naţional de responsabilitate socială „Împreună pentru fiecare”, implementat şi finanţat de către Grupul Rompetrol;

g) privind actualizarea Monografiei economico - militare a judeţului Ialomiţa, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 93 din 14.12.2012.

II. Diverse

Aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Ialomiţa din data de 16.07.2013.

 

Şedinţa este publică.

PREŞEDINTE,

Vasile Silvian CIUPERCĂ